1 lipca rusza Rejestr Medycznie Wspomaganej Prokreacji
\\

1 lipca 2013 r. wejdzie życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (Dz. U. poz. 721). Podstawowym celem prowadzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (RMWP) jest monitorowanie realizacji programu – Leczenie Niepłodności Metodą Medycznie Wspomaganej Prokreacji na lata 2013-2016.

Metoda in vitro, mimo iż jest Polsce stosowana od 25 lat, to dopiero teraz pierwszy raz została objęta finansowaniem ze środków publicznych. Z tego też powodu konieczne stało się utworzenie rejestru umożliwiającego rzetelną ocenę realizacji tego programu.

Rozporządzenie określa:

1) cel i zadania, podmiot prowadzący oraz sposób prowadzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji;

2) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w Rejestrze Medycznie Wspomaganej Prokreacji spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 i art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

3) sposób zabezpieczenia danych osobowych zawartych w Rejestrze Medycznie Wspomaganej Prokreacji przed nieuprawnionym dostępem.

Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 28 czerwca 2013 r.

\
Data publikacji: 28 czerwca 2013 r.