W siedzibie centrali NFZ 26 lutego br. odbyło się spotkanie prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z Prezes KIDL Elżbietą Puacz. W spotkaniu udział wzięli też wiceprezes ds. medycznych NFZ Marcin Pakulski i wiceprezes KIDL Teresa Kurzawa.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z jakością badań diagnostycznych jako ważnego elementu w procesie leczniczym pacjenta. Poruszono kwestie prawnych możliwości kontrolowania przez Fundusz badań laboratoryjnych wykonywanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwa szpitalnego.

Źródło: www.nfz.gov.pl