Celem programu jest upowszechnienie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów oraz promocja idei dawstwa komórek, tkanek i narządów od dawców żywych i zmarłych w tym przygotowanie i emisja lub wydrukowanie materiałów promocyjno-informacyjno-edukacyjnych.

Źródło: www.mz.gov.pl