Zapoznali oni Marka Michalaka z najważniejszymi sprawami, które w ich ocenie powinny zostać podjęte w interesie przedwcześnie urodzonych dzieci, w tym możliwości rozpoczęcia przez matkę urlopu macierzyńskiego od dnia, w którym dziecko po urodzeniu opuści szpital.

Źródło: www.brpd.gov.pl