Jak poinformował w piątek rzecznik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Artur Koziołek, pieniądze na rozbudowę pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Według rzecznika MAC podjęło decyzję w tej sprawie m.in. ze względu na możliwość szybkiej rozbudowy już istniejącej infrastruktury radomskiego CPR.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Radomiu, tak jak pozostałe 16 CPR w Polsce, ma za zadanie obsługę zgłoszeń alarmowych; chodzi o odebranie takiego zgłoszenia, zakwalifikowanie go i przekazanie do odpowiedniej służby, która będzie mogła udzielić pomocy w związku ze zgłoszeniem.

CPR w Radomiu będzie obsługiwało zgłoszenia alarmowe z obszaru województwa mazowieckiego. Ma mieć też możliwość obsługi zgłoszeń z terenu całego kraju, a także przejmować zgłoszenia od innych CPR, w razie awarii któregoś z nich.

Radomski CPR został uruchomiony na początku 2013 r. i stopniowo obejmuje swoim działaniem coraz większy obszar województwa mazowieckiego. „W związku z potencjałem, jakim dysponuje CPR w Radomiu, rozważane jest zlokalizowanie tam w przyszłości centrum technicznego Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR), czyli struktury, która będzie odpowiadała za niezawodne działanie narzędzi informatycznych SPR na terenie kraju” – dodał rzecznik.

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu do końca 2013 r. zatrudnionych ma być 60 operatorów numerów alarmowych. Według rzecznika, rozbudowa CPR w Radomiu pozwoli na stworzenie docelowo 100 stanowisk operatorskich - część z ich będzie stanowiskami szkoleniowymi i zapasowymi. W miarę przejmowania przez SPR obsługi pozostałych numerów alarmowych (szczególnie 997, 998, 999) liczba zatrudnionych operatorów może wzrosnąć do 400 osób.