Dotychczas pigułki te (nazywane w USA "Plan B One-Step morning-after pill") były dostępne bez recepty dla kobiet powyżej 17. roku życia. Aby ją kupić, młode kobiety musiały okazać dokument, potwierdzający, że ukończyły 17 lat.

Decyzja FDA kończy wielomiesięczny spór między administracją Baracka Obamy a obrończyniami praw kobiet dotyczący tej pigułki antykoncepcyjnej. W kwietniu sąd w Nowym Jorku nakazał, by środek ten był dostępny bez ograniczeń. Sędzia Edward Korman uznał, że obowiązująca dotąd decyzja ministerstwa zdrowia, narzucająca limit wiekowy, była "arbitralna i nieracjonalna", gdyż utrudniała kobietom dostęp do skutecznej antykoncepcji we właściwym czasie.

Władze zapowiedziały wtedy odwołanie i ogłosiły, że bez recepty pigułkę sprzedawać będzie można dziewczętom powyżej 15. roku życia. Ostatecznie jednak administracja postanowiła zrezygnować z odwołania i zastosować się do orzeczenia nowojorskiego sądu.