Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki...
17.01.2014
17 stycznia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i...
17.01.2014
Pięć operacji korekcji kręgosłupa u dzieci, w tym jedną z wykorzystaniem nowatorskiej technologii...
17.01.2014
Polska Rada Ratowników Medycznych napisała list otwarty do ministra zdrowia z prośbą o podjęcie...
16.01.2014
Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że zaburzenia psychiczne rozpoznawane były u ponad 23...
16.01.2014
15 stycznia 2014 roku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oddano do użytku najnowocześniejsze w...
16.01.2014
U kilkunastu mieszkańców Kętrzyna (Warmińsko-Mazurskie), w tym dzieci, stwierdzono przekroczenie...
16.01.2014
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie jednej z klinik, która dopuściła się procederu niszczenia...
16.01.2014
Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktów...
16.01.2014
Prezes Urzędu Rejestracji poinformował, że Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad...
16.01.2014
Rzecznik Praw Pacjenta poinformował, że od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nowe rozporządzenie...
16.01.2014
W centrali Narodowego Funduszu Zdrowia został powołany specjalny zespół, który ma przygotować...
16.01.2014
Według NFZ tylko 18 tysięcyosób w Polsce miało w 2012 roku dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Z...
16.01.2014
W przyszły czwartek Sejm zajmie się wnioskiem PiS o wotum nieufności wobec ministra zdrowia...
16.01.2014
Policjanci, którzy ulegli wypadkowi na służbie albo doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu powinni...
16.01.2014
Pierwszy przeprowadzony w Polsce przeszczep twarzy został uznany za najlepszy na świecie zabieg...
16.01.2014
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w JastrzębiuZdroju pod koniec 2013 roku podpisał z Bankiem...
16.01.2014
W Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie powstaje Ośrodek Terapii Zachowań...
16.01.2014
Prawie 4,5 mln zł ma kosztować przebudowa zakładu radiologii szpitala w Łasku (Łódzkie). Placówka...
16.01.2014
Dziesięciu przedstawicieli Stowarzyszenia Pacjent jest Najważniejszy rozpoczęło protest głodowy na...
16.01.2014
Ośrodek Medycyny Doświadczalnej, przeznaczony do prowadzenia badań na zwierzętach zgodnie z normami...
16.01.2014
Sąd w Weinan w środkowych Chinach uznał lekarkę za winną handlu dziećmi i skazał ją na karę śmierci...
16.01.2014
Nasienie mężczyzn pracujących w stresie jest mniej wartościowe. Tak wynika z badań przeprowadzonych...
16.01.2014
Pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski odwołał 15 stycznia 2014...
15.01.2014
Według rankingu organizacji Oxfam sposród wszystkich krajów na świecie Holandia ma najzdrowszą i...
15.01.2014
Najpóźniej w lutym powinny być znane przyczyny śmierci 6-miesięcznej dziewczynki, która w sobotę...
15.01.2014
W przyszłym tygodniu odbędą się posiedzenia sejmowej komisji zdrowia. Komisja zajmie się między...
15.01.2014
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się z pilną prośbą do ministra zdrowia...
15.01.2014
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podpisało umowę z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Na jej...
15.01.2014
Pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski wycofał skargę na Ministra...
15.01.2014