W wydanym przez Departament Informatyki NFZ komunikacie czytamy, że że w komunikacie FZX w wersji 1.05 w ramach informacji o fakturze należy dla danej faktury przesyłać tylko jeden komplet informacji o dacie wystawienia, dacie sprzedaży i kwocie.
W związku z powyższym w najnowszym komunikacie FZX opublikowanym na stronach Centrali NFZ krotność przy elemencie dane-faktury, znajdującym się na poziomie drugim, powinna wynosić 0-1.

Źródło: www.nfz.gov.pl