4 września 2013 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. poz. 940).

Nowelizacja ustawy wydłużyła o dwa lata terminu na opracowanie nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

W 2011 r. nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wyznaczyła dwuletni termin na opracowanie nowych programów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Termin ten upłyną 23 sierpnia 2013 r., mimo tego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, miało obowiązek przygotowania przedmiotowych programów, nie zrobiło jednak tego. W rezultacie ustawodawca zdecydował się na ponowne wydłużenie terminu do dnia 23 sierpnia 2015 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl