Tylko w ostatnim tygodniu piloci 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie już ósmy raz w tym roku uczestniczyli w „Akcji serce". Tak wojskowi nazywają zadania, w czasie których muszą przetransportować organy do przeszczepu.

Żołnierze zabierają na pokład lekarzy, którzy pobierają organ od dawcy. Jest on przewożony w specjalnej torbie.

Najczęściej do tego typu akacji wykorzystywane samoloty M-28 B/PT oraz CASA C-295 M. Ostatni z wymienionych modeli jest w stanie przewieść nawet ambulans, który po wylądowaniu natychmiast może jechać do szpitala w celu pobrania narządu.
Wojsko bierze udział w transporcie narządów na podstawie umowy zawartej w 2011 roku pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Zdrowia.

Źródło: Rzeczpospolita