Szczegółowe dostępne pod adresami:

http://www.urpl.gov.pl/pl-wazne-informacje 
http://www.urpl.gov.pl/pl-polskie-teksty-zalecanych-zmian
 

Źródło: www.urpl.gov.pl