Rozporządzenie określa minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne dla :

- Platformy Udostępnania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych

- oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Rozporządzenie zawiera również wykaz usług udostępnianych przez wskazane systemy oraz sposoby ich udostępniania z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych w nich przetwarzanych.

Źródło: www.mz.gov.pl