Przypomnijmy, że Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz powołała 8 maja br. Zespół do spraw Ustalenia Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert. Do głównych zadań zespołu należy przegląd i modyfikacja dotychczasowych lub zaproponowanie nowych kryteriów oceny jakościowej ofert składanych przez placówki lecznicze oddziałom wojewódzkim NFZ.

Członkami zespołu zostali:
- Dr n. med. Marek Haber - Przewodniczący,
- Poseł na Sejm RP Elżbieta Gelert - Członek Zespołu,
- Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz - Członek Zespołu,
- Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski - Członek Zespołu,
- Dr n. fiz. Adam Sandauer - Członek Zespołu.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.


Zarządzenie Nr 43/2013/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert.


Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 19 sierpnia 2013 r.