Jej organizatorzy zakładają, że w najbliższych trzech latach z porad tych skorzysta 28 tys. kobiet w ciąży z całej Polski.

Obecnie trwa nabór placówek medycznych i specjalistów z całego kraju zainteresowanych realizacją tego programu. Do konkursu mogą przystępować: osoby pracujące w placówkach leczniczych (pielęgniarki, położne, lekarze), osoby wykonujące zawód medyczny w formie działalności gospodarczej oraz podmioty lecznicze sprawujące opiekę profilaktyczną nad kobietami w ciąży. Nabór odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Instytutu „Pomnik–Centrum Zdrowia Dziecka” (pod adresem http://www.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1219:nr-sprawy-koczd02013&catid=105:konkursy-ofert-medyczne&Itemid=406).

„Globalna epidemia otyłości (określana mianem globesity), w tym zwiększenie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród kobiet w wieku prokreacyjnym oraz kobiet ciężarnych, stanowi poważny problem zdrowia publicznego w krajach rozwiniętych, jak również w Polsce” - komentuje dr Zbigniew Kułaga z Zakładu Zdrowia Publicznego, Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Jak przypomina ekspert, nadmierna masa ciała u kobiet ciężarnych zwiększa częstość występowania m.in. podwyższonego ciśnienia tętniczego, cukrzycy, choroby zakrzepowo-zatorowej, które mogą być przyczyną poważnych powikłań ciąży. Z badań wynika, że otyłość i nadwaga u kobiet ciężarnych zwiększa ryzyko urodzenia martwego dziecka, porodu przedwczesnego, cięcia cesarskiego i wady wrodzonej u dziecka.

„Nadmierny przyrost masy ciała podczas ciąży powoduje nadwagę u matki po porodzie. Zwiększa też prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości u dziecka. Dlatego tak istotne jest uświadomienie przyszłym mamom znaczenia właściwego żywienia i podejmowania aktywności fizycznej w ciąży dla zdrowia ich samych i ich dzieci” - tłumaczy dr Kułaga.

Kobiety ciężarne, które trafią do placówki biorącej udział w akcji IŻŻ i CZD otrzymają materiały edukacyjne mające im pomóc w zaplanowaniu prawidłowej diety oraz ćwiczeń właściwych dla ich stanu zdrowia i zaawansowania ciąży.

Po zakończeniu akcji eksperci planują ocenić wpływ działań edukacyjnych na stan odżywienia i zdrowia objętych nimi matek oraz noworodków.

Akcja, która potrwa do końca marca 2016 r. jest częścią większego projektu edukacyjnego pod nazwą „Zachowaj równowagę” (www.zachowajrownowage.pl). Jest on realizowany przez IŻŻ wraz z partnerami w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) i współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Głównym celem tego projektu jest zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym przez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

Na stronie projektu dostępne są materiały edukacyjne, które mogą pomóc w promocji zdrowia wśród kobiet ciężarnych. Informacje na temat zasad zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia można też znaleźć na stronie internetowej Instytutu Żywności i Żywienia (www.izz.waw.pl ).