Badanie przeprowadzone w ramach kampanii „Pozwólcie pomagać” wykazało, że zdaniem aż 93% respondentów leki w Polsce są za drogie i powinny być tańsze. Ponadto, jeśli istnieje możliwość nabycia lekarstw w niższej cenie, aż 92% Polaków chce mieć dostęp do informacji o tym, gdzie mogą tego dokonać. Jest to jednak utrudnione.
Obowiązujący od stycznia 2012 roku zapis w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne zakazujący aptekom reklamy nie precyzuje tego, co jest reklamą, a co nie. Skutkuje to niekiedy tak szeroką interpretacją zapisu, że w konsekwencji zakazuje prowadzenia jakichkolwiek działań propacjenckich i informacyjnych wobec klientów. Co uderza w ważne inicjatywy umożliwiające obniżenie kosztów leczenia, takie jak Program 60+.

Tymczasem znacząca większość badanych, bo aż 82%, popiera pomysł dobrowolnego uczestnictwa aptek w programach pacjenckich dla osób w wieku 60+, dzięki którym mogą oferować tańsze leki przepisane przez lekarza.

Polacy chcą być informowani o możliwości nabycia leków w najbardziej optymalnych cenach. Problem dotyczy szczególnie osób starszych, które bardzo często potrzebują skorzystania z kompleksowej lekoterapii, a zawartość ich portfeli nie zawsze na to pozwala. Należy podkreślić, że w przypadku seniorów nie mówimy o impulsowych zakupach suplementów diety czy kosmetyków, ale o lekach koniecznych dla utrzymania zdrowia, przepisywanych i zalecanych przez lekarza. Ani my, ani seniorzy nie rozumiemy, dlaczego decyzje urzędnicze prowadzą do ograniczenia informacji o możliwości zakupu leków w korzystnych dla nich cenach, oferowanych przez apteki uczestniczące w otwartym Programie 60+ – komentuje Karolina Bartoszek, Dyrektor Zespołu ds. Najniższych Cen w Programie 60+.

Na pytanie Który z podmiotów Pana(i) zdaniem, powinien być odpowiedzialny za udostępnianie pacjentom powyżej 60. roku życia leków po niższych cenach? ponad połowa badanych wskazała odpowiedź: państwo, refundując leki. Drugim najczęściej wskazywanym podmiotem są apteki, oferując specjalne programy pacjenckie. Tę metodę jako najbardziej właściwą wskazała 31% badanych. Natomiast dla blisko 1/3 respondentów nie ma znaczenia, kto będzie odpowiadać za refundację leków. Ważne jest jedynie to, aby seniorzy mieli dostęp do taniej lekoterapii.
Głos seniorów nie jest słyszalny. W ramach kampanii „Pozwólcie pomagać” wielokrotnie spotkaliśmy się z wypowiedziami osób starszych, którzy nie wykupują całej recepty, bo ich na to nie stać i nikt nie myśli o tym, że potrzebują wsparcia. Dla wielu pacjentów nie ma znaczenia, kto prowadzi działania na rzecz seniorów i ich dostępu do tańszych leków. Chcą po prostu móc się leczyć. . Naprawdę trudno znaleźć uzasadnienie dla takiej interpretacji zapisów prawa, która uniemożliwia pacjentowi pozyskanie informacji, gdzie może taniej kupić leki.Urzędnicy nie powinni „podcinać skrzydeł” pozytywnym inicjatywom przynoszącym realne korzyści dla ważnej grupy społecznej, jaką są seniorzy – dodaje Karolina Bartoszek, Dyrektor Zespołu ds. Najniższych Cen w Programie 60+.