NFZ wydał komunikat w reakcji na informacje rozpowszechnioną przez Porozumienie Zielonogórskiej, jakoby od 1 września nie możliwe było stosowanie ordynacji lekowej bez obecności pacjenta.
Fundusz przypomniał jednocześnie, że porady takie nie będą kwalifikowane do rozliczenia stawki kapitacyjnej z zastosowaniem współczynnika 3.0.

Źródło: www.nfz.gov.pl