Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza wniósł...
01.10.2014
Duży wybór możliwości prawnych udzielania usług medycznych wywołuje wątpliwości, jaki rodzaj umowy...
01.10.2014
Wirus HCV może powodować raka wątroby i jej śmiertelną niewydolność. Nowe leki, choć na razie zbyt...
01.10.2014
30 września 2014 w Środzie Wielkopolskiej odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę...
01.10.2014
Pod względem dostępności i jakości opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym (SM) Polsce...
01.10.2014
Sport Klinikę w Żorach odwiedzi światowej sławy ortopeda dr Munjed Al Muderis z Australii, który 4...
01.10.2014
W Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu wprowadzono elektroniczny system ordynowania...
01.10.2014
Farmaceuci, lekarze a także przedstawiciele innych profesji regulowanych prowadzą we wtorek 30...
30.09.2014
29 września 20114 Rzecznik Praw Pacjenta wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stosowania praktyk...
30.09.2014
Za trzy miesiące powinien wejść w życie tzw. pakiet onkologiczny, zgodnie z którym pacjenci z...
30.09.2014
Będzie proces odwoławczy w sprawie cywilnej związanej z tym, że kilkadziesiąt lat temu w szpitalu w...
30.09.2014
Od 16 do 22 września 2014 zanotowano ponad 57 tysięcy zachorowań na grypę i jej podejrzeń. W...
30.09.2014
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęły cztery skargi administracyjne przeciw...
30.09.2014
W Piotrkowie Trybunalskim otwarto pierwszą część nowo wybudowanego obiektu Samodzielnego Szpitala...
30.09.2014
Wybitny lekarz, audiolog i otolaryngolog, prof. Henryk Skarżyński otrzymał w poniedziałek 29...
30.09.2014
Na sali operacyjnej może być instalowany monitoring, ale wyłącznie w celach ściśle związanych z...
30.09.2014
Oddział dla dzieci z zaburzeniami odżywiania, w tym związanymi z anoreksją i bulimią, powstanie w...
30.09.2014
1 października 2014 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i akcji Grypoodporni...
30.09.2014
Dzisiaj, 30 września 2014, w szpitalu wojewódzkim w Zielonej Górze odbędzie się posiedzenie zespołu...
30.09.2014
W szpitalu klinicznym poznańskiego Uniwersytetu Medycznego w poniedziałek 29 września 2014...
30.09.2014
W Europie aż 71 procent onkologów przed 40. rokiem życiem przyznało, że jest wypalonych zawodowo,...
29.09.2014
Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma uregulować sprawę wpisów do Centralnej...
29.09.2014