Porozumienie podpisali 30 czerwca 2014 prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego profesor zw. dr hab. Stanisław Kucharski oraz dr n.med. Iwona Filipecka, prezes zarządu i kierownik medyczny Kliniki Okulus.

- Uniwersytet jest uczelnią ukierunkowaną na rozwój kontaktów z przedstawicielami gospodarki i każda taka inicjatywa jest dla nas niezwykle cenna – mówi profesor zw. dr hab. Stanisław Kucharski.
Pierwszy obszar współpracy będzie naukowo-badawczy w postaci realizacji wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych z dziedziny szeroko rozumianej okulistyki.

- To porozumienie stwarza szanse dla obu stron, ale przede wszystkim dla pacjentów. Na początek chcemy zaangażować naszego nowego partnera do współpracy w obszarze badań profilaktycznych w ramach kampanii społecznych, jakie prowadzi klinika oraz w obszarze poszerzonej diagnostyki tomografii ocznej OCT – mówi  dr n.med. Iwona Filipecka

Specjalizująca się w chirurgii oka klinika w ciągu trzech lat planuje przebadać siatkówkę oczu 10 tysięcy pacjentów ze Śląska i zachodniej Małopolski. Pomogą jej w tym doświadczeni w zakresie programowania i współpracy z lekarzami pracownicy Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego.

– Współpraca z pewnością przyczyni się do wykorzystania naszego potencjału w praktyce i do rozwoju dydaktyki w obszarze informatyki i okulistyki. Liczymy na wspólną realizację interesujących projektów z tych obszarów – mówi prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego.

W strukturach instytutu powstał już nawet specjalny zespół do współpracy z lekarzami, którym będzie kierował bardzo doświadczony w tym obszarze dr inż. Robert Koprowski z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych.

- Na naszej współpracy - poza pacjentami, ośrodkiem i uczelnią - zyska także śląska okulistyka. Planujemy wspólne badania naukowe i projekty w obszarze rozszerzenia możliwości diagnostycznych z wykorzystaniem telemedycyny – mówi Krzysztof Macha, dyrektor Kliniki Okulus i wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Innym obszarem współdziałania obok działalności naukowo-badawczej będzie dydaktyka. W październiku ma się odbyć pierwszy wykład dr Iwony Filipeckiej – członka Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej, która zaprezentuje najnowsze trendy w światowej okulistyce. W ramach nawiązanej współpracy partnerzy będą także wspólnie występować o środki unijne na wdrażanie innowacyjnych technik i procedur medycznych.