Po tej dacie wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych będą zobowiązane do prowadzenia wyłącznie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Był to poselski projekt ustawy. Senat poparł jej wprowadzenie 26 czerwca 2014 roku.

Obecnie dokumentacja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.) po dniu 31 lipca 2014 r. wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do prowadzenia tylko i wyłącznie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Z uwagi jednak na wielkość przedsięwzięcia oraz różny stopień przygotowania poszczególnych podmiotów, konieczne było wprowadzenie dłuższego okresu przejściowego dla prowadzenia dokumentacji w dwóch formach.