Profesor powołał się na klauzulę sumienia, ale nie wskazał pacjentce - do czego zobowiązują go przepisy - innego lekarza lub placówki, gdzie można by wykonać zabieg.

Według konsultanta profesor złamał art. 30 ustawy o zawodzie lekarza, który mówi o tym, że „lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki”.

Konsultant krajowy stwierdził również, że pacjentce nie zaproponowano i nie wykonano u niej badań prenatalnych, a także, że "u pacjentki z ciążą wysokiego ryzyka nie wykazano należytej staranności w zakresie oceny badań usg". Z kontroli konsultanta wynika, że przedłużające się konsultacje przyczyniły się do znacznego wydłużenia postępowania diagnostycznego.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia jest w tej sprawie zgodne ze stanowiskiem konsultanta krajowego.

Według Macieja Łokaja, radcy prawnego, współpracującego z wydawnictwem Wolters Kluwer, przypadek skorzystania przez lekarza z klauzuli sumienia bez wskazania innego podmiotu, który mógłby udzielić danego świadczenia medycznego, należy rozpatrywać na gruncie jego odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi także prokuratura. Podstawą prawną jest art. 160 par. 2 kodeksu karnego, który przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osoby, która - mając obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo - naraża ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kontrolę w Szpitalu Św. Rodziny prowadziło kilka instytucji, w tym także Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta. Wnioski przekazano prokuraturze oraz miastu, które jest właścicielem szpitala.

Ministerstwo Zdrowia nałożyło na szpital 70 tys. zł kary za nieprzestrzeganie warunków umowy dotyczącej wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
 

Profesor Chazan zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji.