Prawo.pl
Konfederacja Lewiatan domaga się uchylenia propozycji wyłączenia spod ustawy o swobodzie...
11.07.2014
Posłowie Twojego Ruchu 10 lipca 2014 wnieśli do Sejmu projekt zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki...
11.07.2014
9 lipca 2014 prezes NFZ wydał nowelizację zarządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...
11.07.2014
Według Konfederacji Lewiatan propozycja wstrzymania naboru na pierwszy semestr nauki w zawodzie...
11.07.2014
Lekarz będący obwinionym w toku postępowania dyscyplinarnego, niezatrudniony w podmiocie...
11.07.2014
Zgodność to pożądany kierunek zmian o charakterze zarządczym. Istnieje ścisły związek pomiędzy...
Prawo.pl
11.07.2014
Rozporządzenie z 28 grudnia 2012 roku dotyczące minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i...
11.07.2014
Sejmowa komisja zdrowia przyjęła poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki...
11.07.2014
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi szkoli pracowników z zasad udzielania pierwszej...
11.07.2014
Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki zapowiedział w czwartek 10 lipca 2014 w Sejmie, że...
10.07.2014
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia będzie organizował cykl szkoleń na temat...
10.07.2014
Sejmowa komisja ochrony zdrowia, która pracowała nad nowelizacją ustawy o świadczeniach zdrowotnych...
10.07.2014
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk powołał z dniem 14 lipca 2014 roku Filipa...
10.07.2014
Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła w środę 9 lipca 2014 późnym wieczorem projekty ustaw z tzw....
10.07.2014
Prezesa NFZ ma powoływać i odwoływać minister zdrowia, a nie premier to jedna ze zmian, które ma...
10.07.2014
Kujawsko-pomorski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł porozumienie z dziesięcioma...
10.07.2014
Mieszkańców blisko 70 miast obejmie badanie słuchu prowadzone w ramach Narodowego Testu Słuchu....
10.07.2014
Krakowscy radni nie zgodzili się na wystąpienie Krakowa do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie...
10.07.2014
7 lipca 2014 roku odbyło się 25 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały...
10.07.2014
Główny Lekarz Weterynarii poinformował o uzyskaniu dodatniego wyniku badania w kierunku wąglika...
10.07.2014
8 lipca 2014 roku do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych...
09.07.2014
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała odwołanie profesora Bogdana Chazana ze...
09.07.2014
10 lipca 2014 roku utraci moc obowiązującą przepis uzależniający zastosowanie skróconego czasu...
09.07.2014
W ramach II edycji Społecznej Kampanii Informacyjnej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy...
09.07.2014
Przepisy o opodatkowaniu dochodu pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń, np. udziału w...
09.07.2014
Główny Inspektorat Sanitarny zamieścił na swojej stronie informację dla osób podróżujących do...
09.07.2014
Ministerstwo Zdrowia po wydarzeniach w styczniu 2014, które miały miejsce we Włocławku, gdzie...
09.07.2014
Pacjenci, którzy nie byli uprawnieni do bezpłatnego leczenia, a mimo to skorzystali z publicznej...
09.07.2014
Rzecznik praw dziecka zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wznowienie badań...
09.07.2014
Szpital w Zambrowie zainwestuje ponad 12 mln zł w budowę nowego bloku operacyjnego oraz oddziału...
09.07.2014