Środki unijne dla projektów dotyczących oszczędzania energii
\\

Do 15 września 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. O dofinansowanie mogą się starać podmioty publiczne lub prywatne, w tym realizujące projekty na potrzeby opieki zdrowotnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się realizujący inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych między innymi na potrzeby ochrony zdrowia.

Mogą to być także projekty mające na celu modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji). Projekty mogą też obejmować instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty publiczne oraz podmioty prywatne. Minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. euro, czyli 711.127 zł, natomiast maksymalna, to 3 mln euro, czyli 12.549 300 zł.

Środki pochodzą z funduszy unijnych EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04  „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.slaskie.pl, stan z dnia 13 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 13 sierpnia 2014 r.