Rzecznik Praw Pacjenta: szpital musi zapewnić pacjentowi leki
\\

Pacjentowi, który zostaje przyjęty na dany oddział, szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych nie tylko w celu leczenia schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji, ale także innych schorzeń współistniejących – informuje Rzecznik Praw Pacjenta.

Komunikat umieszczony na stronie internetowej Biura Rzecznika przypomina, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., hospitalizowany pacjent ma zapewnione leczenie w takim zakresie, jaki wynika z oceny jego stanu zdrowia oraz wskazań medycznych.

Pacjentowi, który zostaje przyjęty na oddział, szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych, jeśli są one konieczne do udzielenia danego świadczenia zdrowotnego. Zapis ten dotyczy także konieczności zaopatrzenia pacjenta w leki i wyroby medyczne niezbędne dla jego zdrowia, wynikające z leczenia schorzeń współistniejących, które pojawiają się w trakcie hospitalizacji, a które powinny być leczone na koszt szpitala niezależnie od przyczyny tej hospitalizacji.

Komunikat podkreśla, że potwierdza to również stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 kwietnia 2014 r., dotyczące interpretacji art. 35 u.ś.o.z., zgodnie z którym niedopuszczalne jest pozostawienie pacjenta bez opieki czy leczenia w trakcie pobytu w szpitalu w odniesieniu do występujących u niego schorzeń współistniejących, bez względu na to czy zachorowanie nastąpiło przed czy w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 14 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 14 sierpnia 2014 r.