Centrum Pomocy Caritas w Supraślu będzie obejmowało: Dom Matki i Dziecka,  świetlicę środowiskową, mieszkanie dla cudzoziemców w trudnej sytuacji, magazyny żywności i przede wszystkim ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy.

Ośrodek będzie służył  dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 6 do 25 lat. Będzie zapewniał wszechstronny rozwój, w zależności od ich potrzeb i odpowiednio do ich możliwości, poprzez wczesną diagnozę, kompleksową pomoc po  rehabilitację i terapię. Będzie zatrudniał zespół specjalistów, pedagogów specjalnych, psychologów dziecięcych, logopedów, terapeutów.

Ośrodek będzie realizował obowiązek szkolny na poziomie przygotowania przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum. Będzie  wspierał rodziców przez konsultacje ze specjalistami i wspólną terapię dzieci. Stworzy warunki dla aktywności społecznej wolontariuszy.

W budynku przy ulicy 3 Maja w Supraślu dotychczas mieściła się dawna Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej (budynek znajdował się  w trwałym zarządzie Straży Pożarnej). Powierzchnia użytkowa przekazana Caritas wynosi blisko 3 tysiące metrów kwadratowych. Wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę ponad 3, 5 mln zł.

Nieruchomościami skarbu państwa zarządza w imieniu wojewody starosta. Aby mógł przekazać budynek, potrzebne było zarządzenie wojewody.