Kandydatem na zastępcę prezesa NFZ do spraw finansowych może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie prawa, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania, a także posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym.

Termin składania dokumentów mija 16 lipca 2014 roku.