O kontynuacji leczenia możemy mówić, gdy świadczenia zdrowotne udzielane są w tej samej komórce...
16.12.2014
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował zarządzenie zmieniające plan finansowy NFZ na rok...
16.12.2014
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podjęło decyzję o dofinansowaniu inwestycji Śląskiego Uniwersytetu...
16.12.2014
Na ponad 120 mln zł opiewają przyszłoroczne plany inwestycyjne szpitala wojewódzkiego w Gorzowie...
16.12.2014
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 50/WC/2014 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
15.12.2014
Liczba ludzi, którzy zmarli w następstwie epidemii eboli w Afryce Zachodniej, wzrosła do 6841 na...
15.12.2014
Zarzuty dotyczące składania nierzetelnych oświadczeń przy zawieraniu kontraktu z Narodowym...
15.12.2014
Przyczyną zatrucia pokarmowego ponad 140 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Międzyrzeczu...
15.12.2014
Transparency International (TI) opublikowało Indeks Percepcji Korupcji 2014. W tym roku TI...
15.12.2014
Wartość rynku aptecznego w pierwszych dziesięciu dniach grudnia 2014, w porównaniu do analogicznego...
15.12.2014
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości 145 571 zł na spółkę Harmedy,...
15.12.2014
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie wyjaśnia, że informacje zawarte w artykułach,...
15.12.2014
Większość lekarzy testujących pilotażowe wystawianie karty leczenia onkologicznego uważa, że nie ma...
15.12.2014
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że niektóre rozwiązania organizacyjne stosowane w programach...
15.12.2014
Tabletki na katar, kaszel czy syropy bez recepty, ale zawierające między innymi pseudoefedrynę lub...
15.12.2014
Zintegrowany Informator Pacjenta to baza, do której nie może zajrzeć rodzina, gdy na przykład...
15.12.2014
Stowarzyszenie Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Ochronie Zdrowia organizuje trzecią edycję...
15.12.2014
Inicjatywa samorządu aptekarskiego dotycząca wprowadzenia ograniczeń właścicielskich aptek nie jest...
15.12.2014
Pierwsza stacja ETZ Enzymatycznej Terapii Zastępczej powstaje w warszawskim Instytucie Psychiatrii...
15.12.2014
Sieć laboratoriów medycznych Diagnostyka Sp. z o. o. zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której...
15.12.2014
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza...
15.12.2014
Nepotyzm, niejasny obrót materiałami leczniczymi oraz zbyt wystawne imprezy za publiczne pieniądze...
14.12.2014
Naczelna Rada Lekarska po rozpatrzeniu projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w...
14.12.2014