- W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie branży medycznej, postanowiliśmy po raz pierwszy w historii konkursu przyznać osobne nagrody wyłącznie dla przedstawicieli tego sektora. Ponadto z naszych obserwacji wynika, że przedsiębiorcy niedostatecznie dbają o swojego zdrowie. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa zwróci ich uwagę na tę kwestię i pomoże w wyborze placówki – powiedział Waldemar Piórek, prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców.

Supermedicus który został objęty patronatami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego  oraz Federacji Polskich Towarzystw Medycznych, premiuje placówki, przyczyniające się do upowszechniania dobrych standardów w branży medycznej. Prawo do nominowania firm w konkursie posiada organizator oraz środowisko lekarskie wraz z jego samorządem.

Na postawie dokumentów złożonych przez placówkę Kapituła Konkursu, wyłania laureatów w 18. kategoriach konkursowych.
- W Polsce dostęp do usług medycznych wciąż jest ograniczony, a ich poziom często odbiega  od standardów europejskich. Z tych powodów, wśród nominowanych znajdują się placówki o przełomowej misji – jak Klinka Budzik – oraz te, działające prospołecznie, jak np. warszawska klinika dentystyczna organizująca kampanię Lekcja stomatologii – powiedział Waldemar Piórek.

Nagroda Supermedicus pomaga w efektywnym budowaniu pozytywnego wizerunku placówki i jej renomy oraz zwiększa zaufanie pacjentów. Jest potwierdzeniem wiarygodności finansowej podmiotu, a także potwierdza właściwe zarządzanie oraz wysoką jakość oferowanych usług. Rozdanie nagród w konkursie odbędzie się 25 października 2014 w Warszawie.