- Gdy rozstrzygniemy konkurs, będziemy mogli rozpocząć prace projektowe - tłumaczy Marek Langowski, kanclerz GUMed na łamach Dziennika Bałtyckiego. Inwestycję sfinansuje Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z około 20-milionowego kredytu. Szpital zlecił tylko uczelni przeprowadzenie tej procedury.

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej kosztować ma około 600 milionów złotych. Do planu centralnego wpisany ma być jako inwestycja wieloletnia.

Cały tekst www.dziennikbaltycki.pl