Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia ministra zdrowia z 22 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 roku (Dz. U. poz. 1251), w 2013 roku opracowano wstępne założenia do jednolitych zasad rozliczania kosztów. Stanowią one uzupełnienie do jednostkowych instrukcji rachunku kosztów obowiązujących w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Uwzględnienie wskaźnika cen i towarów konsumpcyjnych w następnych latach bez rzeczywistego wzrostu kosztów centrów, może doprowadzić jednak do bezpodstawnego wzrostu kosztów leczenia krwią oraz jej składnikami.

W porównaniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia określającego wysokość opłaty za krew, nowy akt normatywny wprowadza kilka zmian:

- usunięto możliwość pobierania przez centra dodatkowej opłaty za czynność zlewania pojedynczych jednostek koncentratu krwinek płytkowych w dawkę terapeutyczną;

- usunięto pozycję "dawka terapeutyczna koncentratu krwinek płytkowych z aferezy", ponieważ stosowana technika pobierania gwarantuje, iż wszystkie pobrane donacje koncentratu krwinek płytkowych z aferezy są ubogoleukocytarne;

- rozdzielono przypadki naliczania dodatkowych opłat w zależności od tego czy są one naliczane za sumę pojedynczych jednostek składnika krwi czy też za jedną dawkę terapeutyczną, pediatryczną lub jednostkę krwi czy jej składnika.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz