Dyrektor Maciej Banach, który od pół roku zajmuje swoje stanowisko, już wprowadza zmiany. Zlikwidował podwójne etaty, na których było zatrudnionych kilkadziesiąt osób. Zlikwidował odrębną administrację hoteli.

Plany dyrektora dotyczą także uwłaszczenia na gruntach, na których stoją szpitalne budynki, obejmujących około 30 hektarów. Jeżeli szpital będzie ich właścicielem , będzie mógł wykorzystać je jako hipotekę pod pożyczkę od ministra skarbu, BGK lub ARP.

Pieniądze są potrzebne także na inwestycje, których w placówce zaplanowano bardzo dużo.

Cały tekst www.gazeta.pl