Rada uznała za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Ursopol (acidum ursodeoxycholicum), stosowanego w celu rozpuszczania kamieni żółciowych u chorych z kamieniami nie przekraczającymi 15 mm, przepuszczalnymi dla promieni rentgenowskich, z zachowaną czynnością pęcherzyka żółciowego.

Rada uznała też za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Lucentis (ranibizumab), stosowanego przy leczeniu neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Jednocześnie Rada uznała za zasadne objęcie refundacją tego produktu pod warunkiem obniżenia kosztu leczenia ranibizumabem do kosztu leczenia afliberceptem. Program powinien obejmować wszystkie substancje czynne zarejestrowane w tym wskazaniu, które będą finansowane w ramach nowej, wspólnej grupy limitowej i wydawane pacjentom bezpłatnie.

Rada uznała też za zasadne finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną vinorelbinum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz finansowanie świadczenia obejmującego podawanie sorafenibu w ramach programu leczniczego dotyczącego leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego.

Za zasadne Rada uznała również finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną octreotidum w zakresie wskazań odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, czyli w guzach przysadki typu tyreotropinoma (TSH-oma) oraz kortykotropinoma zakwalifikowanych do kodu ICD-10: D44.3.