Rząd zwiększył we wtorek o ponad 54 miliony złotych nakłady na Narodową Strategię Onkologiczną oraz o 69 milionów złotych na budowę Centrum Kliniczno–Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.
Jolanta Ojczyk
08.06.2021
Finansowanie zdrowia
Aż 45 proc. ze 115 startupów medycznych założonych przez Polaków koncentruje się na wdrożeniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Pomagają one wykryć zmiany nowotworowe czy na podstawie różnych wyników badań zasugerować chorobę i podpowiedzieć kierunek dalszej diagnostyki. Skorzystają z nich nie tylko lekarze, ale także pacjenci.
Jolanta Ojczyk
08.06.2021
Nowe technologie Opieka zdrowotna
Najwyższa Izba Kontroli w swym najnowszym raporcie punktuje problemy rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS w ramach prewencji rentowej: pacjenci czekają zbyt długo, lekarzy orzeczników i podmiotów realizujących rehabilitację jest za mało. Tymczasem rehabilitacja może być skutecznym narzędziem umożliwiającym powrót na rynek pracy lub utrzymanie się na nim,
Agnieszka Matłacz
08.06.2021
Emerytury i renty Opieka zdrowotna
Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie może mieć pensję wyższą o połowę. Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia dający możliwość podniesienia wynagrodzenia o 50 proc. maksymalnej kwoty wynagrodzenia miesięcznego osób, które są określone w specjalnej ustawie. Motywuje to szczególną rolą oraz istotnym znaczeniem CSK MSWiA w systemie ochrony zdrowia.
Katarzyna Redmerska
08.06.2021
Finansowanie zdrowia

Przychodnie rodzinne nie dostaną więcej pieniędzy

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia nie chcą podnosić stawki kapitacyjnej dla lekarzy rodzinnych. Reprezentujące ich organizacje ostrzegają, że przez to pogorszy się dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Inflacja, wzrost kosztów, np. energii sprawia, że przychodni nie będzie stać na podwyżki, bez których nie uda się zatrzymać wielu lekarzy i pielęgniarek
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
08.06.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W poniedziałek w 40 szpitalach pielęgniarki przeprowadziły strajk ostrzegawczy, a w 12 miastach manifestowały w ich centralnych punktach. To protest m.in. przeciwko nowej siatce wynagrodzeń ustalonej tzw. ustawą Niedzielskiego. Zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i Ministerstwo Zdrowia zapewniają, że płace nie są niskie, bo rośnie zainteresowanie pracą w tym zawodzie i deklarują chęć dalszych rozmów.
Jolanta Ojczyk
07.06.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Od poniedziałku 7 czerwca można zapisywać na szczepienie przeciwko Covid-10 dzieci i młodzież w...
Agnieszka Matłacz Jolanta Ojczyk
07.06.2021
Koronawirus szczepienia
Elektroniczna dokumentacja medyczna ma ułatwić życie pacjentom i lekarzom. Problem w tym, że system do wyrażania zgód na jej udostępnianie jest mało precyzyjny. Dostęp co do historii naszego leczenia będą mieć zawsze lekarze rodzinni. Zgodę na udostępnienie dokumentacji lekarzowi specjaliście czy szpitalowi trzeba już udzielić, i można to zrobić tylko przez IKP. Nie ma też możliwości ograniczenia dostępu do danych od konkretnego lekarza, np. psychiatry czy seksuologa.
Jolanta Ojczyk
07.06.2021
Opieka zdrowotna RODO
Wiele polskich uczelni stworzyło preferencyjne programy wsparcia dla represjonowanych białoruskich studentów, a uczelnie medyczne zaoferowały jedynie kilka miejsc, co może być niewystarczające wobec studentów, którzy w swej ojczyźnie zostali relegowani lub byli represjonowani w inny sposób - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
05.06.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Powodem akcji strajkowej jest tzw. ustawa Niedzielskiego, czyli ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która zdaniem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, nie gwarantuje stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.
Agnieszka Matłacz
05.06.2021
Zarządzanie
Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że dzięki segregacji medycznej i biletomatom, które już za miesiąc staną w poczekalniach wielu szpitali, pacjenci potrzebujący pilnej pomocy medycznej, szybciej ją otrzymają. Zdaniem ekspertów zapowiadana rewolucja na szpitalnych oddziałach ratunkowych, zamiast uzdrowić, może je pogrążyć.
Beata Lisowska
04.06.2021
Opieka zdrowotna Zarządzanie
W interesie podatników, a zwłaszcza pacjentów jest zahamowanie zadłużenia szpitali publicznych i uregulowanie długów gwarantowanych przez państwo. Wiele osób nie uświadamia sobie, że koszty finansowe zadłużenia, zwłaszcza zobowiązań przeterminowanych, zmniejszają środki, które można przeznaczyć na leczenie - uważa Marcin Pakulski,
Józef Kielar
04.06.2021
Finanse samorządów Finansowanie zdrowia
Praca powyżej 55. godzin tygodniowo prowadzi do utraty zdrowia, a nawet życia – alarmuje WHO. Praca 55 lub więcej godzin tygodniowo wiąże się z szacowanym o 35 proc. wyższym ryzykiem udaru i 17 proc. wyższym ryzykiem zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca w porównaniu z pracą trwającą 35-40 godzin tygodniowo – czytamy w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia.
Katarzyna Redmerska
03.06.2021
BHP Opieka zdrowotna
Pandemia nie zrewolucjonizowała warunków ubezpieczeń zdrowotnych i tych na życie. O ile w razie śmierci na Covid-19 czy hospitalizacji regułą jest wypłata świadczenia z polisy na życie, to za samo zachorowanie nie można otrzymać wypłaty. Za to ubezpieczyciele zdrowotni poszerzyli ostatnio zakres swoich usług.
Regina Skibińska
03.06.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Od 26 maja stosowane jest unijne rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych. Mimo to wciąż nie ma przepisów wdrażających go w Polsce, co wywołuje chaos prawny. Prace nad ich projektem trwają już ponad dwa lata, a branża ma do nich wciąż wiele uwag. Kontrowersje budzi wysokość kar i zasady reklamy. Zdaniem ekspertów mogą one utrudnić funkcjonowanie wielu producentów.
Katarzyna Redmerska Jolanta Ojczyk
02.06.2021
Opieka zdrowotna Prawo unijne

Można już pobierać unijne Certyfikaty COVID

Opieka zdrowotna Prawo unijne Koronawirus szczepienia
Od wtorku 1 czerwca można pobierać Unijne Certyfikaty COVID (UCC), które mają ułatwiać bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Jak poinformował minister zdrowia, Formalny start systemu unijnych certyfikatów COVID-19 nastąpi 1 lipca. I podkreślił, że Polska znalazła się w grupie liderów, którzy już wydają certyfikaty do użytku swoich obywateli.
Krzysztof Sobczak
01.06.2021
Opieka zdrowotna Prawo unijne Koronawirus szczepienia

Biznes się otwiera, ale sale zabaw w Dzień Dziecka zamknięte

Rynek i konsument Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Sale zabaw czy escape room-y są zamknięte od jesieni ubiegłego roku i nie wiadomo, kiedy wznowią działalność. Ich właściciele apelowali do rządu: otwórzcie nas na Dzień Dziecka! Ale ten takich planów nie ma. Część przedsiębiorców chce w związku z tym składać pozwy o odszkodowania od Skarbu Państwa. Szanse na wygraną są jednak niewielkie.
Renata Krupa-Dąbrowska
01.06.2021
Rynek i konsument Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Chcesz zachęcić do szczepienia? Zadzwoń, RODO nie zabrania

Opieka zdrowotna RODO Koronawirus szczepienia
RODO nie wymaga uprzedniej zgody pacjenta na kierowanie do niego zaproszeń do różnego rodzaju programów profilaktycznych, zwłaszcza realizowanych z publicznych pieniędzy. Tymczasem skuteczność ich realizacji zwiększa się po telefonie od konsultanta. W ten sposób rząd mógłby też zachęcać do szczepień przeciwko Covid-19. Ta metoda może okazać się skuteczniejsza niż loteria.
Jolanta Ojczyk
01.06.2021
Opieka zdrowotna RODO Koronawirus szczepienia
Zbyt wolny wzrost nakładów na ochronę zdrowia, negatywne skutki finansowe projektowanych zmian w obszarze PIT, brak urealnienia wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - to tylko niektóre z uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Lekarską do Polskiego Ładu. Przedstawione w dokumencie plany mają w przeważającej mierze charakter hasłowy,
Katarzyna Redmerska
31.05.2021
Polski Ład
Ministerstwo Zdrowia upubliczniło raport „Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”. Tak jak pisaliśmy w Prawo.pl eksperci skupili się na wprowadzeniu kategoryzacji szpitali i zrestrukturyzowaniu tych, w najtrudniejszej sytuacji.
Agnieszka Matłacz Jolanta Ojczyk
31.05.2021
Opieka zdrowotna
Adam Niedzielski, minister zdrowia będzie rekomendował, aby maseczki nosić w pomieszczeniach jeszcze co najmniej w wakacje. Podkreślił, że trzeba działać ostrożnie z luzowaniem obostrzeń, bo epidemia się tli. - Maseczki powinny być noszone jeszcze przez jakiś czas. Będę rekomendował, aby wewnątrz jeszcze co najmniej w wakacje je nosić – powiedział.
Agnieszka Matłacz
31.05.2021
Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy, samozatrudnieni, osoby pracujące na umowach śmieciowych, a nawet bezrobotni i będący poza rynkiem pracy - ostatecznie nie zostaną pozbawieni dostępu do przygotowywanej przez rząd akcji badań w ramach programu Profilaktyka 40+. Zdaniem ekspertów, gdyby tak się stało, byłoby to naruszenie konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
31.05.2021
Prawo pracy Opieka zdrowotna Polski Ład
Amerykańska firma biotechnologiczna Moderna, będąca jednym z producentów szczepionek mRNA na COVID-19, otworzy w Polsce swoje centrum biznesowe. Jej warszawski hub będzie szóstym takim podmiotem w Europie i ma zajmować się m.in. finansami, kadrami, a także usługami cyfrowymi. Centrum biznesowe Moderny, które ma zostać otwarte w Warszawie, zatrudni około 160 osób.
Katarzyna Redmerska
30.05.2021
Farmacja

Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Zawody medyczne Farmacja Koronawirus szczepienia
Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
29.05.2021
Zawody medyczne Farmacja Koronawirus szczepienia
Najważniejsze jest, aby pacjenci mogli realizować recepty sprawnie, bez konieczności oczekiwania i przy pierwszej wizycie w aptece - by jak najszybciej rozpocząć zalecaną terapię. Mają w tym pomóc nowoczesne rozwiązania technologiczne, które poprawiają współpracę nie tylko pomiędzy poszczególnymi aptekami, ale także placówką a pacjentem. Według sieci aptek Gemini chmura umożliwi też wdrożenie opieki farmacetutycznej.
Katarzyna Redmerska
29.05.2021
Farmacja

Strasburg: Lockdown to nie areszt domowy

Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Rządowa decyzja o lockdownie i ograniczeniu przemieszczania się ludności ze względu na pandemię COVID-19 nie miały charakteru pozbawienia wolności i nie naruszały podstawowej swobody przemieszczania się - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, skarżący nie został w żaden sposób pozbawiony kontaktu ze światem zewnętrznym.
Katarzyna Warecka
29.05.2021
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Wskaźnik absencji chorobowej podlega okresowym wahaniom i posiada naturalną tendencję wzrostową w pierwszym oraz czwartym kwartale roku. Jest to związane z sezonem na przeziębienia oraz grypę. Jednak problem L4 dotyka polskie firmy także w innych okresach roku i czasem ma patologiczny charakter. Np. coraz częściej występujący dwucyfrowy poziom absencji chorobowej w sektorze MŚP.
Grażyna J. Leśniak
29.05.2021
Prawo pracy
Sąd Najwyższy podzielił pogląd sądów lekarskich, że powiększenie piersi to zabieg chirurgiczny, inwazyjny, ryzykowny ponieważ prowadzi do penetracji wnętrza ciała przez otwory inne, niż naturalne i wprowadza produkt leczniczy. Jednak nie ma kompleksowych przepisów regulujących takie działania, a ponieważ jest to zadanie dla ustawodawcy, Sąd Najwyższy tej luki nie wypełni.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2021
Prawo karne Pacjent Zawody medyczne
Prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym. Ochronie jako dobra osobistego podlegają zdrowie, wolność, prywatność, do naruszenia i zagrożenia których może prowadzić naruszenie standardów jakości powietrza określonych w przepisach prawa - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.05.2021

Elektroniczna dokumentacja medyczna - czy będzie później?

Nowe technologie Opieka zdrowotna Zarządzanie
Dzięki wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej lekarz rodzinny mógłby kartę wypisu ze szpitala automatycznie zaciągnąć do swojego systemu wraz ze wszystkimi wynikami badań i zaleceniami, a pacjent nie musiałby jej przynosić w formie papierowej. Takie udostępnianie informacji miało ruszyć 1 lipca br. Z projektu tarczy prawnej wynika, że zostanie przesunięte o pół roku,
Jolanta Ojczyk
28.05.2021
Nowe technologie Opieka zdrowotna Zarządzanie
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski