Specjalny dodatek w wysokości do 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego mają otrzymać ci pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy wykonywali lub wykonują czynności kontrolne, w związku z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projekt zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia, trafił do uzgodnień.
Patrycja Rojek-Socha
23.08.2020
BHP Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia nie zamierza na razie łagodzić zasad dostępu do przychodni, a tym samym i do położonych w ich obrębie aptek oraz sklepów medycznych. Dla pacjentów w małych miejscowościach, gdzie nie ma wielu aptek, może to jednak oznaczać utrudniony dostęp do leków.
Robert Horbaczewski
22.08.2020
Opieka zdrowotna Farmacja
Dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym czy życiu seksualnym to dane wrażliwe, które zasadniczo nie mogą być przetwarzane. Ale placówki medyczne w celu ochrony stanu zdrowia pacjenta mogą przechowywać dokumentację medyczną, w tym dane zdrowotne, przez 20 bądź 30 lat.
Katarzyna Nowosielska
22.08.2020
Opieka zdrowotna RODO
Specyfika aglomeracji i przemieszczanie się ludności między miastami powoduje pytania o ograniczanie swobód w strefach epidemicznych. Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o zmiany. Zdaniem samorządowców ograniczanie działalności gospodarczej tworzy nierówne warunki konkurencji. Widzą też problemy w dojazdach do szkół. Zwracają uwagę, że nie konsultowano z nimi zmian.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.08.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Noworodek wymagający leczenia w czasie pandemii bez kontaktu z rodzicami

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Rodzice noworodków, które muszą pozostać dłużej w szpitalu po porodzie, nie mogą ich przez wiele tygodni odwiedzać. Psychologowie ostrzegają, że noworodki pozbawione kontaktu z matką przeżywają jedną z największych traum swojego życia. Do tego praktyka w polskich szpitalach nie jest pod tym względem jednolita.
Katarzyna Nowosielska
21.08.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo

Adam Niedzielski - szef NFZ nowym ministrem zdrowia

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Szef Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski został nowym ministrem zdrowia. O nominacji poinformował w czwartek premier, Mateusz Morawiecki. Zastąpi na tym stanowisku Łukasza Szumowskiego, który podał się do dymisji. Prezesem NFZ był od października 2019 roku.
Krzysztof Koślicki
20.08.2020
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
W kategorii czerwonej pojawiły się dwa nowe powiaty: nowotarski i lipski, a Ruda Śląska i powiat ostrzeszowski spadły z niej do kategorii żółtej. Dodatkowe obostrzenia obejmują 19 powiatów - 7 czerwonych i 12 żółtych – poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
Katarzyna Nowosielska
20.08.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ruszyły prace zespołu ekspertów, powołanych przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którego celem jest wypracowanie planu powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych po zakończeniu pandemii koronawirusa. Jednak na razie nie wiadomo kiedy miałoby to nastąpić.
Katarzyna Redmerska
20.08.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Jesteśmy świadomi, że szkody związane z tym, że dzieci miałyby nie pójść do szkoły są istotne - zwraca uwagę zespół ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. Dodaje jednak, że powszechnie powinien być wprowadzony obowiązek noszenia maseczek w szkołach dla personelu i przynajmniej starszych dzieci.
Monika Sewastianowicz
20.08.2020
BHP Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Przepisy prawa nie określają wprost wymagań wobec kierownika pracowni rentgenodiagnostyki....
Adam Twarowski
20.08.2020
Zawody medyczne
Resort zdrowia, ze względu na stan epidemii, wydłuży placówkom medycznym okresy rozliczeniowe do końca 2020 roku, aby mogły wykonać odłożone zabiegi i badania. A w związku z wprowadzoną przez ustawę "pionizacją" NFZ, wnioski pacjentów o zwrot kosztów świadczeń będą kierowane do centrali, a nie do oddziałów.
Katarzyna Nowosielska
20.08.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Niedobory leków na HIV z powodu pandemii

Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W coraz większej liczbie państw odnotowuje się problemy z dostępnością leków przeciw HIV. 73 kraje sygnalizują istnienie deficytów, a w 24 występują niedobory. Wszystkiemu winna jest pandemia koronawirusa i wynikające z niej ograniczenia w produkcji, transporcie i handlu oraz w dostępie do usług medycznych.
Katarzyna Redmerska
20.08.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Coraz więcej wiadomo o strategii walki jesienią z koronawirusem

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Liczba szpitali jednoimiennych do walki z koronawirusem będzie okrojona do jednego na dwa województwa. Zaś w każdym innym szpitalu mają być przygotowane izolatki dla pacjentów. Lekarze rodzinni dostaną możliwość zlecania testów na koronawirusa. Przedstawiciele resortu zdrowia ujawniają coraz więcej szczegółów przygotowywanej na jesień strategii walki z epidemią.
Katarzyna Nowosielska
19.08.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo

Minister uregulował teleporady medyczne, ale mniej korzystnie

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Minister zdrowia określił wprawdzie standardy teleporad, ale przepisy pozostawiają nadal duże pole manewru dla przychodni, w tym możliwość preferowania zdalnego leczenia. Nie określają bowiem ile razy wobec jednego pacjenta można stosować teleporadę i kiedy regułą ma być kontakt osobisty. Dają też ograniczone możliwości wnioskowania o to przez pacjenta.
Katarzyna Nowosielska
19.08.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Podczas wtorkowej konferencji prasowej Łukasz Szumowski poinformował, że rezygnuje ze stanowiska ministra zdrowia. Poinformował też, że pozostaje posłem, ale zadeklarował również, że chce wrócić do wykonywania wyuczonego zawodu lekarza. Kandydat na nowego ministra ma być wskazany do końca tygodnia.
Katarzyna Nowosielska
18.08.2020

Są wytyczne do pracy placówek medycznych jesienią

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Podczas wtorkowej konferencji minister Łukasz Szumowski poinformował, że powołany przez niego zespół przygotował rekomendacje dla placówek medycznych w związku ze spodziewaną sytuacją epidemiczną jesienią. Nie podał jednak wielu szczegółów na ten temat.
Katarzyna Nowosielska
18.08.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Złagodzenia wymagań w szpitalach psychiatrycznych domagali się od dłuższego czasu szefowie placówek i samorządowcy, alarmując, że są one niemożliwe do spełnienia. Minister zdrowia stworzył projekt nowelizujący rozporządzenie, który urealnienia wymogi w zakresie norm zatrudniania pielęgniarek i optymalizacji kosztów.
Katarzyna Redmerska
18.08.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Janusz Cieszyński zrezygnował ze stanowiska wiceministra w Ministerstwie Zdrowia. Funkcję tę pełnił od 2018 roku. Podkreślił, że to decyzja kilkukrotnie już odkładana, ale dzięki temu też dobrze przemyślana.
Agnieszka Matłacz
18.08.2020
Finansowanie zdrowia

Izolowany chory ma gorzej niż więzień

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Pacjent, u którego stwierdzono COVID-19, ale nie może odbywać izolacji w warunkach domowych i nie jest kwalifikowany na hospitalizację, trafia do izolatorium. Powinien mieć tam zapewnioną opiekę personelu medycznego, co nie zawsze ma miejsce, ale w sumie warunki ma pod pewnymi względami są gorsze, niż w zakładzie karnym.
Katarzyna Nowosielska
18.08.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zwolnienia lekarskie - mniej z powodu ciąży, więcej zaburzeń psychicznych

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Ciąża, poród i połóg to były jedne z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej w pierwszym półroczu 2020 roku. W ZUS zarejestrowano też 19,1 tys. zwolnień lekarskich wystawionych z tytułu COVID-19 na 242,6 tys. dni takiej nieobecności i 46,3 tys. zwolnień wystawionych w związku z kwarantanną na 553,9 tys. dni absencji chorobowej.
Grażyna J. Leśniak
18.08.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Wdrożenie i stosowanie w domach pomocy społecznej procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami chorobami zakaźnymi - to cele zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 roku, które skierowane zostały właśnie do konsultacji publicznych.
Krzysztof Sobczak
17.08.2020
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Darmowe testy dla studentów kierunków medycznych

Dla studenta Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla studentów. Fundusz zobowiązał swoje wojewódzkie oddziały do udostępnienia szczegółowych informacji dotyczących wykonywania testów podmiotom leczniczym, w tym uczelniom medycznym.
Katarzyna Redmerska
17.08.2020
Dla studenta Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Marka Hebe należąca do Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja, zakończyła w Polsce działalność aptek. Z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem decyzji są niekorzystne rozwiązania w polskim prawie farmaceutycznym. W firmie rozpoczął się proces zwolnień grupowych. Niemal 300 pracowników (8,7 proc. zatrudnionych w spółce) ma otrzymać wsparcie od dotychczasowego pracodawcy.
Katarzyna Redmerska
17.08.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Farmacja

Czerwone i żółte strefy jak rosyjska ruletka - typowanie bez zasad i solidnych podstaw

Administracja publiczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Nie wiadomo, według jakich kryteriów rząd ogłasza lub odwołuje miasta i powiaty czerwonymi czy żółtymi strefami, w których obowiązują zaostrzone reguły sanitarne z powodu COVID-19. Jak ustalił serwis Prawo.pl, nikt tego z lokalnymi władzami nie uzgadniał, a włodarze dowiadują się o decyzji w ostatniej chwili. Zdaniem ekspertów, kryteria powinny być obiektywne, mierzalne i określone w rozporządzeniu.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nowosielska
17.08.2020
Administracja publiczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Przychodnie mają zamknięte drzwi przed dziećmi

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Część placówek medycznych, w tym warszawskich, jest nadal niedostępna dla pacjentów. Personel nie odbiera telefonów, nie wyznacza zastępców gdy idzie na urlop, nawet pomimo tego, że resort zdrowia alarmuje, że lekarz w czasie epidemii nie może zamykać przychodni przed chorymi.
Katarzyna Nowosielska
15.08.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Podatek od cukru wejdzie z datą wsteczną?

Domowe finanse Doradca podatkowy Opieka zdrowotna
Na piątkowym posiedzeniu Sejm ma zająć się przepisami tzw. ustawy prozdrowotnej. Ma ona wprowadzić m.in. opłatę od napojów słodzonych tzw. podatek cukrowy. Według planów, nowa danina miała zacząć obowiązywać już od 1 lipca. Sejm jednak nie zajął się nią w odpowiednim czasie.
Krzysztof Koślicki
14.08.2020
Domowe finanse Doradca podatkowy Opieka zdrowotna
Dyrektorzy szpitali alarmują, że konieczne jest umożliwienie im przeprowadzania raz na tydzień testów przesiewowych na koronawirusa wśród pracowników szpitali. Teraz Narodowy Fundusz Zdrowia je refunduje, ale tylko wtedy, gdy ktoś spośród personelu medycznego miał kontakt z zakażonym.
Katarzyna Nowosielska
14.08.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Podmiot leczniczy, na gruncie ustawy o działalności leczniczej, zyskał szeroką definicję. Jest nim samodzielny zakład opieki zdrowotnej, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej, a także instytut badawczy czy fundacja. Warunkiem jest aby udzielał świadczeń medycznych.
Prawo.pl Katarzyna Nowosielska
14.08.2020
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Od piątku 18 powiatów będzie objętych ograniczeniami i obowiązkami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem. Dotychczas było ich 19. Nadal największe ogniska zachorowań odnotowywane są na Śląsku i tam też obowiązują restrykcje co do organizacji wesel czy innych uroczystości.
Katarzyna Nowosielska
13.08.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Kodak zajmie się produkcją leków

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja
Legenda fotografii analogowej, która w 2012 roku ogłosiła bankructwo - ma szansę odbudować swoją markę. Firma Kodak zajmie się produkcją leków generycznych, których brakuje w USA, a czas pandemii pogłębił tylko te problemy
Katarzyna Redmerska
13.08.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Farmacja