Pomioty, które biorą udział w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej dostali tylko trzy dni na zgłaszanie uwag.

– Skrócony okres trwania konsultacji publicznych podyktowany jest dobrem świadczeniobiorców – wyjaśniał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceminister zdrowia uważa, że wcześniejsze wdrożenie programu pilotażowego w kolejnych województwach wpłynie na ocenę organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej. Umożliwi to pozyskanie większej ilości danych, które po przeanalizowaniu przez ekspertów z dziedziny kardiologii pozwolą na wypracowanie docelowych rozwiązań w przedmiotowym obszarze.

 


Rozszerzenie realizacji programu pilotażowego

Projekt rozszerza realizację programu pilotażowego, który działa już na Mazowszu - o województwa: łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie oraz wielkopolskie.

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
  • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II;
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
  • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dlaczego akurat te województwa?

Wybranie tych a nie innych województw, podyktowane jest tym, iż są to województwa o największej liczbie ludności, które jako pierwsze zostały objęte programem pilotażowym – wyjaśnia resort zdrowia.

Dla nowo włączonych województw w projekcie rozporządzenia określono terminy trzech poszczególnych etapów programu:

  • etap organizacji – 12 sierpnia br. – 31 grudnia 2022 br.;
  • etap realizacji – 31 grudnia 2024 roku (wydłużenie pilotażu umożliwi zweryfikowanie sieci kardiologicznej na terenach nowo włączanych województw);
  • etap ewaluacji - podsumowanie oraz ocena realizacji programu pilotażowego, nastąpi w ciągu trzech miesięcy od zakończenia etapu realizacji.

 

 

W woj. Mazowieckim pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej już działa

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) w woj. Mazowieckim jest realizowany przez ośrodek koordynujący – Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie. Obejmuje leczenie szpitalne, świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. Pilotaż zaplanowany jest na 25 miesięcy, NFZ przeznaczy na niego 35,6 mln zł.

Diagnostyka oraz leczenie pacjentów w ramach pilotażu KSK obejmuje nielimitowane świadczenia w czterech grupach rozpoznań, do których należą:

Krajowa Sieć Kardiologiczna – zyskają pacjenci i lekarze   

KSK uruchamia współpracę lekarzy POZ z placówkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz szpitalami – pozwoli to na pozyskiwanie pacjentów oczekujących w kolejkach do specjalistów z problemami układu krążenia na wcześniejszym etapie.  Planowany jest miesięczny termin na pierwszą wizytę u kardiologa, który będzie decydował bądź o skierowaniu pacjenta na badania diagnostyczne, również w ośrodkach specjalistycznych, bądź o skierowaniu chorego pod opiekę lekarza POZ.

W opinii ekspertów większy udział lekarzy rodzinnych w długofalowej opiece nad pacjentami kardiologicznymi jest konieczny, by usprawnić system, i co najważniejsze – skrócić kolejki do kardiologów. Na dzień dzisiejszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w dziedzinie kardiologii jest długi, bo kardiolodzy zajmują się przede wszystkim prowadzeniem pacjentów, którzy mogliby znajdować się pod opieką lekarzy rodzinnych.