Podmioty wykonujące działalność leczniczą, które chcą dołączyć do Krajowej Sieci Kardiologicznej w ramach pilotażu, dostały miesiąc więcej czasu - czyli do 31 marca 2023 roku - na zawarcie potrzebnych porozumień między ośrodkami w sieci kardiologicznej.

Korekty do pilotażu KSK wprowadzono rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.  Zmiana polega na wydłużeniu okresu trwania etapu organizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. - Ma na celu umożliwienie zawarcia umów z wszystkimi świadczeniodawcami-realizatorami programu pilotażowego, którzy ze względu na potrzebę zawarcia  porozumień między ośrodkami w sieci kardiologicznej nie zdążyli podpisać przedmiotowych umów - zaznaczono w uzasadnieniu. 

 

- Dzięki przedłużeniu czasu trwania etapu organizacji będzie możliwe zawarcie umów z większą liczbą podmiotów wykonujących działalność leczniczą, co wpłynie korzystnie na świadczeniobiorców z regionów województw dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego, którzy ze względu na większą liczbę realizatorów programu pilotażowego będą mieli zwiększoną dostępność do świadczeń realizowanych w ramach tego programu - podkreślono. 

Województwa w KSK

Początkowo pilotaż uruchomiono na Mazowszu, a następnie dołączyły do niego województwa: łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie.  W ramach sieci pacjenci maksymalnie w ciągu 30 dni mają trafiać do specjalisty, aby rozpocząć leczenie najlepszymi metodami w ośrodku specjalistycznym.

Kalendarz szkoleń online w LEX Ochrona Zdrowia >>>

 


W woj. Mazowieckim pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej już działa

Pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej (KSK) w woj. mazowieckim jest realizowany przez ośrodek koordynujący – Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie. Obejmuje leczenie szpitalne, świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej. Pilotaż zaplanowany jest na 25 miesięcy, NFZ przeznaczy na niego 35,6 mln zł.

Diagnostyka oraz leczenie pacjentów w ramach pilotażu KSK obejmuje nielimitowane świadczenia w czterech grupach rozpoznań, do których należą:

 

Krajowa Sieć Kardiologiczna – zyskają pacjenci i lekarze   

KSK uruchamia współpracę lekarzy POZ z placówkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz szpitalami – pozwoli to na pozyskiwanie pacjentów oczekujących w kolejkach do specjalistów z problemami układu krążenia na wcześniejszym etapie.  Planowany jest miesięczny termin na pierwszą wizytę u kardiologa, który będzie decydował bądź o skierowaniu pacjenta na badania diagnostyczne, również w ośrodkach specjalistycznych, bądź o skierowaniu chorego pod opiekę lekarza POZ.

W opinii ekspertów większy udział lekarzy rodzinnych w długofalowej opiece nad pacjentami kardiologicznymi jest konieczny, by usprawnić system, i co najważniejsze – skrócić kolejki do kardiologów. Na dzień dzisiejszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w dziedzinie kardiologii jest długi, bo kardiolodzy zajmują się przede wszystkim prowadzeniem pacjentów, którzy mogliby znajdować się pod opieką lekarzy rodzinnych.