- Liczba osób z nadciśnieniem zwiększa się i utrzymanie tej tendencji może spowodować, że do 2035 roku liczba pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zwiększy się o połowę. Około 30 procent Polaków nie wie o swojej chorobie – podkreśla dr n. med. Piotr Soszyński, członek zarządu i dyrektor ds. systemów medycznych Medicover.

– Zdrowe, dorosłe osoby powinny mierzyć ciśnienie tętnicze krwi przynajmniej raz w roku, jednak nie ma przeciwwskazań, by robić to częściej. W przypadku osób ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym należy badać je z taką częstotliwością jaką zaleci lekarz, czasem nawet kilka razy dziennie – mówi lek. med. Agnieszka Motyl, lekarz rodzinny z Medicover – Nadciśnienie tętnicze diagnozuje się na podstawie co najmniej dwóch pomiarów wykonanych podczas przynajmniej dwóch kolejnych wizyt. Rozpoznanie następuje, jeśli średnie wartości są wyższe lub równe 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i 90 mm Hg dla rozkurczowego. U chorych z ciśnieniem tętniczym poniżej 160/100 mm Hg rozpoznanie choroby należy potwierdzić poprzez prowadzenie domowych pomiarów lub automatyczną rejestrację ciśnienia krwi.

Rozwojowi nadciśnienia tętniczego sprzyjają czynniki środowiskowe oraz nawyki związane ze stylem życia. Najskuteczniejszą metodą uniknięcia lub opóźnienia rozwoju tej choroby jest zapobieganie nadwadze i otyłości, zwiększenie aktywności fizycznej oraz ograniczenie spożycia soli kuchennej i alkoholu.

Profilaktyka ma w tym przypadku bardzo duże znaczenie, dlatego 1 maja 2017 roku rozpoczęła się największa międzynarodowa kampania May Measurement Month, czyli Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego. To globalny program screeningowy zainicjonowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i Światową Ligę Nadciśnienia Tętniczego.

Intencją organizatorów jest, by w ramach kampanii przebadano ponad 25 milionów ludzi na całym świecie, w tym od 50 tysięcy do 250 tysięcy Polaków. Akcja potrwa do 16 czerwca 2017 roku. Kluczowym celem kampanii MMM17 jest podniesienie społecznej świadomości w obszarze diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego w skali lokalnej, krajowej, jak i globalnej.

 – Im wcześniej rozpoznamy nadciśnienie tętnicze, tym szybciej możemy je skutecznie leczyć i eliminować ryzyko wystąpienia poważnych powikłań zdrowotnych – dodaje lek. med. Agnieszka Motyl.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Badanie ma na celu pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości akcji serca u dorosłych powyżej 18. roku życia, obojga płci, u których ciśnienie tętnicze nie było mierzone w ciągu ostatniego roku. Przewidziany jest również krótki wywiad lekarski dotyczący historii chorób układu krążenia oraz czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Wszystkie gromadzone dane będą miały charakter anonimowy, a po zebraniu zostaną przesłane drogą elektroniczną poprzez specjalnie zaprojektowaną aplikację (APP MMM17) do centralnej, światowej bazy danych.

Pacjenci, u których wynik pomiaru wskaże na nadciśnienie tętnicze, otrzymają pisemną poradę z zaleceniami dotyczącymi dalszych działań, np. zmiany stylu życia i diety.

Pomiary są wykonywane w centrach medycznych Medicover wśród pacjentów oraz w aptekach Medicover wszystkim zainteresowanym.

 

 Źródło: Agencji informacyjna Newsrm.tv.