Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 4/WC/2016 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
04.03.2016
Książki o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej...
04.03.2016
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjenci mają prawo wypożyczenia oryginałów dokumentacji...
04.03.2016
W województwie małopolskim otwarte zostały nowe punkty pobrań prowadzone przez sieć diagnostyki...
04.03.2016
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami w pakiecie onkologicznym. Mają one poszerzyć możliwości...
04.03.2016
Niewłaściwe przygotowanie, przyjmowanie ofert niespełniających wymagań, zawyżanie bądź zaniżanie...
04.03.2016
Do nieprawidłowości najczęściej stwierdzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia podczas kontroli...
03.03.2016
Zawód lekarza jest powołaniem do służby drugiemu człowiekowi - mówił w czwartek 3 marca 2016 w...
03.03.2016
Zachodniopomorski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wydał informator pod tytułem Jak i...
03.03.2016
Z przepisów zawartych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, a także z rozporządzenia...
03.03.2016
Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień dla...
03.03.2016
40 procent Lubuszan pali papierosy, 60 procent pije alkohol, a substancje psychoaktywne zażywa od 1...
03.03.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Lex Ochrona ZdrowiaW jaki sposób i na jakich formularzach należy...
03.03.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Lex Ochrona ZdrowiaCzy istnieje konieczność wypisywania co roku...
03.03.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Lex Ochrona ZdrowiaPacjentka lecząca dziecko w poradni...
03.03.2016
Środki zabezpieczone aktualnie w budżecie państwa na pokrycie kosztów szkolenia specjalizacyjnego...
03.03.2016
W przypadku świadczeń, wykonywanych w stanie zagrożenia życia i zdrowia, w tym ostrych zespołów...
03.03.2016
Najważniejszy dla pacjentów korzystających z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest...
03.03.2016
Rada Przejrzystości podczas spotkania, które odbędzie się 7 marca 2016 roku, przygotuje opinie w...
03.03.2016
14 marca 2016 roku odbędzie się 8 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną...
03.03.2016
Pod koniec lutego 2016 w Szpitalu św. Anny w Piasecznie otwarto nowy oddział chorób wewnętrznych i...
03.03.2016
W zarządzaniu firmą ważne jest przestrzeganie dyscypliny finansowej. Kierując się nią, nie braliśmy...
03.03.2016
Głównym czynnikiem wywołujących zachorowania na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jest dym...
03.03.2016
Medycyna personalizowana jest innowacyjną metodą podejścia do leczenia, która używa osobniczej...
03.03.2016
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego negatywnie zaopiniowała projekt ustawy o utworzeniu...
02.03.2016
Zakłady karne to nie miejsce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy psychiczną, bo tu się...
02.03.2016
Śląscy parlamentarzyści różnych opcji, z inicjatywy marszałka woj. śląskiego Wojciecha Saługi,...
02.03.2016
Zdecydowanie najlepiej oceniane ze względu na uczciwość i rzetelność zawodową profesje to naukowcy,...
02.03.2016
Przekazany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości proponuje...
02.03.2016