Kodeks cywilny mówi, że naprawienie szkody obejmuje wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty, także koszty dotyczące leczenia lub przygotowanie do innego zawodu, jeżeli poszkodowany stał się inwalidą. Jednak towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiały zwracania kosztów leczenia w prywatnych placówkach, tłumacząc, że poszkodowani mogli leczyć się w ramach publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.

Rzecznik ubezpieczonych skierował w tej sprawie pytanie do Sądu Najwyższego. Sąd stwierdził, że świadczenie ubezpieczyciela w obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych.

Cały artykuł www.edgp.gazetaprawna.pl