Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem 58,6 procent uczestników badania. Nieprawidłową postawę ciała ma prawie 72,7 procenta badanych, a nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 9,9 procent badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty. 

3799 przebadanych uczniów, wśród nich 570 w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych to efekt Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover. Właśnie zakończyła się w Gdyni jego III edycja, podczas której w roku szkolnym 2015/2016, przebadanych zostało 1532 uczniów (prawie 70 procent) z 25 gdyńskich gimnazjów. Uczniów badano pod kątem wystąpienia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, z czego 208 (13,6 procent) zostanie zaproszonych do konsultacji z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów: lekarza, dietetyka, trenera i psychologa. 

Od startu Programu PoZdro! w marcu 2014 zrealizowanych zostało 21 warsztatów edukacyjnych obejmujących tematykę zdrowotną, w których wzięło udział ponad 630 osób. Byli to nie tylko sami uczestnicy programu, ale także członkowie ich rodzin. W ramach szkoleń dla personelu szkół, opartych o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS (Healthy Eating and Physical Acivity in School – Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole) przygotowywanych i realizowanych przez Fundację Medicover, wzięło udział 61 nauczycieli z 23 gimnazjów. Zajęcia sportowe dla podopiecznych PoZdro! również cieszą się dużą popularnością – w 9 treningach wzięło udział w sumie ponad 400 osób.

– Działania mające na celu podnoszenie świadomości znaczenia zdrowego stylu życia oraz profilaktyka są jednymi z najważniejszych założeń gdyńskiego samorządu. Ideą Programu PoZdro!, podobnie jak i inicjatyw realizowanych przez Urząd Miasta Gdyni, jest budowanie wiedzy na temat zdrowia, szerzenie idei uprawiania sportu a także bezpośrednia walka z nadwagą i otyłością, które stają się plagą wśród coraz młodszej części społeczeństwa. – powiedział Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Miasta Gdyni ds. edukacji i zdrowia.

– Gdynia jest pierwszym miastem na mapie zdrowia PoZdro! To tutaj rozpoczęliśmy nasz Program 3 lata temu. Zakończyliśmy już badania przesiewowe, spotkania w ramach ZOI (Zintegrowanej Opieki Indywidualnej) cały czas trwają, ale to, czego nauczyli się nasi podopieczni, ich rodziny, nauczyciele i my sami pokazuje, że jesteśmy dopiero na początku bardzo długiej drogi. To od nas – dorosłych – zależy czy nasze dzieci będą mieć zdrową dorosłość. We wrześniu 2016 będziemy publikować pierwsze analizy pokazujące występowanie nadwagi i otyłości na mapie Polski: w Gdyni, wybranych dzielnicach Warszawy, Lublinie i Wrocławiu. Już widzimy, że są różnice regionalne. – mówi Kamila Szarejko, kierownik programu PoZdro! Fundacji Medicover

– W III edycji 208 uczniów, czyli 13,6 procent wszystkich przebadanych, zostało zaproszonych do bezpłatnej, dwuletniej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI). Młodzież, która znalazła się grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych w I edycji Programu, kończy 2 letni cykl, a 13 rodzin już zakończyło udział w Programie PoZdro! Efekty zdrowotne wśród uczniów są bardzo widoczne – mówi Anna Filipiak, starsza koordynatorka Programu PoZdro! Fundacji Medicover – Cieszę się, że młodzież ma postępy, że specjaliści coraz lepiej rozumieją potrzeby rodzin i są wstanie na nie odpowiedzieć. Od początku trwania ZOI, w kwietniu 2014, uczestnicy Programu PoZdro! odbyli 6308 indywidualnych spotkań z lekarzem, dietetykiem, trenerem oraz psychologiem.

To nie jedyne działania prowadzone przez Fundację Medicover, których celem jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki w Mieście. Już w czerwcu powstanie tu Niebieskie Miasteczko, w którym dla każdego mieszkańca dostępne będą bezpłatne badania. Do Miasteczka zawita również charytatywny Rajd Rowerowy Fundacji Medicover „Razem przeciwko cukrzycy typu 2”.

Wszelkie informacje o Programie „PoZdro!”, a także materiały filmowe prezentujące wydarzenia sportowe dla młodzieży objętej ZOI oraz historie uczestników, którzy wraz ze swoimi rodzinami całkowicie odmienili swój styl życia, dostępne są na stronie internetowej Programu: www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro


Czytaj: Szpital Medicover uruchomił Klinikę Leczenia Otyłości>>>


PoZdro! jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około półtora tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania. Program Pozdro! realizowany jest w Gdyni, Warszawie, Lublinie oraz Wrocławiu.

Fundacja Medicover realizuje program PoZdro! z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie J&C af Jochnick Foundation. Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej.

Firma Medicover jest liderem na rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Została założona w 1994 roku i dziś obecna jest w dwunastu krajach. Z usług medycznych Medicover korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. W tej chwili firma opiekuje się ponad 400 tysięcy klientów w Polsce i zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną – od profilaktyki, opieki podstawowej aż po leczenie szpitalne.