Całkowity koszt projektu wyniesie 2 mln zł, Planowane dofinansowanie to 1,7 mln zł (85 procent).

Celem projektu dotyczącego modernizacji i  doposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w ramach Centrum Urazowego Wojewódzkiego Szpitala klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie poprzez zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności opieki zdrowotnej dla chorych po urazach ciężkich i wielonarządowych. 

Realizacja inwestycji skróci czas potrzebny do udzielenia pomocy, poprawi jakość oraz zapewni kompleksowość podejmowanych czynności a tym samym wpłynie na poprawę skuteczności podejmowanych działań.

Na posiedzeniu 19 maja 2016 Komitet Sterujący przyjął 14 fiszek projektów dotyczących modernizacji istniejących w Polsce Centrów Urazowych. Łączna alokacja w tym zakresie to około 31 mln zł. 

Czytaj: MZ: przyjęto rekomendacje dotyczące projektów z obszaru zdrowia finansowanych ze środków EFSI>>>