„Kosmetyki niewątpliwie stanowią szczególną grupę produktów. Z uwagi na ich specyfikę, w szczególności rodzaje, formy, właściwości, ale również dostępność, częstość i sposób użytkowania, a co za tym idzie zapotrzebowanie niezależnie od wieku czy stanu zdrowia użytkownika, oczywistym staje się, że unormowania prawne w przedmiocie zasad wytwarzania i obrotu kosmetykami mają doniosłe znaczenie i dotyczą w rzeczywistości zdecydowanej większości społeczeństwa” – zauważa autor publikacji. 

Ważność kosmetyków podkreśla też fakt, że podmioty lecznicze realizujące zamówienia publiczne w zakresie uzupełnienia asortymentu aptek szpitalnych, przeprowadzają przetargi wspólne zarówno dla kosmetyków jak i produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 

Regulacje dotyczące kosmetyków zawiera ustawa o kosmetykach z 30 marca 2001 roku, regulująca kwestie składu, oznakowania i warunków obrotu tymi produktami. 

W komentarzu omówiono rozwiązania prawne przyjęte w ustawie o kosmetykach oraz w aktach wykonawczych - w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania i obrotu kosmetykami, jak również działalności leczniczej.

Poszczególne przepisy komentowane są z perspektywy założeń ogólnego bezpieczeństwa produktów z ukazaniem różnic w unormowaniach odnoszących się do kosmetyków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz zagadnienia tzw. imitacji środków spożywczych oraz produktów z pogranicza. 
 
Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o kosmetykach. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

Ważną częścią publikacji jest szerokie omówienie zasad wprowadzania kosmetyków do obrotu, wraz z przykładami pism i dokumentów z tym związanych, a także sprawowania nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, prowadzenia kontroli w tym obszarze, jak i inspekcji handlowej produktów. 

W komentarzu dokonano przeglądu aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych odnoszącego się do omawianej dziedziny. 

Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania kosmetyków i ich wprowadzania do obrotu, pracowników organów administracji publicznej, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Zainteresuje też pracowników podmiotów leczniczych oraz pracowników naukowych.


Książka dostępna jest w ramach przedsprzedaży w księgarni Profinfo.


Informacja o autorze
Damian Wąsik - doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; radca prawny zatrudniony w sektorze służby zdrowia; autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu prawa karnego, prawa wyborczego i prawa medycznego, w tym komentarzy do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (2015) oraz do ustawy o wyrobach medycznych (2015).