19 grudnia 20178 roku Prezydent RP Andrzej Duda. podpisał nowelizację ustawę z 24 listopada 2017...
Magdalena Okoniewska
20.12.2017
1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wykazu egzaminów...
Magdalena Okoniewska
20.12.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia podzielił pomiędzy oddziały wojewódzkie 1 mld zł dotacji z budżetu,...
20.12.2017
Ministerstwo Zdrowia, mając w perspektywie wizję braku lekarzy i nieobsadzonych dyżurów od 1...
Magdalena Okoniewska
20.12.2017
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wydłuża do 30 czerwca 2018 roku termin obowiązkowego...
Magdalena Okoniewska
20.12.2017
Lekarz z Władysławowa został oskarżony o to, że przerwał 10-tygodniową ciążę, a także o to, że w...
Magdalena Okoniewska
20.12.2017
Do 31 grudnia 2017 roku placówki medyczne, które rozpoczęły programy dotyczące dostosowania...
Magdalena Okoniewska
19.12.2017
Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić rozwiązanie, na podstawie którego lekarze będą mogli dyżurować...
Magdalena Okoniewska
19.12.2017
Rynek farmaceutyczny się zmienia, a tradycyjny model biznesowy w branży farmaceutycznej traci na...
Magdalena Okoniewska
19.12.2017
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy dotyczącej utworzenia Funduszu Kompensacyjnego...
Magdalena Okoniewska
19.12.2017
Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 78/WC/2017, wycofał z obrotu serię produktu leczniczego...
Magdalena Okoniewska
19.12.2017
W Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało 18 grudnia 2017 roku rozporządzenie ministra zdrowia z 14...
Magdalena Okoniewska
19.12.2017
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w...
Magdalena Okoniewska
18.12.2017
Według Prokuratury Krajowej poprawiła się jakość postępowań dotyczących błędów medycznych. Prawnicy...
Magdalena Okoniewska
18.12.2017
Zgodnie z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej od 1 stycznia 2018 roku prawo do udzielania...
Magdalena Okoniewska
18.12.2017
Okręgowy Sąd Lekarski we Wrocławiu uniewinnił lekarza obwinionego w sprawie pomyłki przy in vitro,...
18.12.2017
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków,...
Magdalena Okoniewska
18.12.2017
12 grudnia 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w...
Magdalena Okoniewska
18.12.2017
Przekazany w dniu 15 grudnia do 2017 roku do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w...
Alicja Plichta
18.12.2017
W listopadzie 2017 roku wartość rynku farmaceutycznego wyniosła ponad 2 754 mln zł, było to więcej...
Magdalena Okoniewska
18.12.2017
19 grudnia 2017 roku wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 22 listopada 2017 roku...
Magdalena Okoniewska
18.12.2017
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w expose budowę Narodowego Centrum Onkologii. Najpewniej...
18.12.2017
Dyrektorzy opolskich szpitali, w których lekarze wypowiadają umowy opt-out ostrzegają: od nowego...
16.12.2017
Zespół Negocjacyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie podczas spotkania z przedstawicielami...
Magdalena Okoniewska
16.12.2017
Naczelna Rada Lekarska wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z...
Magdalena Okoniewska
15.12.2017
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta to jedyna instytucja posiadająca pełną wiedzę o prawach pacjenta oraz...
Magdalena Okoniewska
15.12.2017
Placówki medyczne na terenie całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku będą zobowiązane do...
Prawo.pl
15.12.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie...
Magdalena Okoniewska
15.12.2017
W ponad 50 miastach wybuchły akcje masowego wypowiadania klauzuli opt-out - powiedział w piątek 15...
15.12.2017
35 uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne utworzy monoprofilowe centra symulacji...
Magdalena Okoniewska
15.12.2017