W szpitalu uzdrowiskowym „Krystyna” w Busku-Zdroju stworzone zostało w związku z pandemią COVID-19 izolatorium, w którym przebywali pacjenci zakażeni koronawirusem. Zgłoszonych zostało 150 łóżek. W pewnym momencie w placówce nie było już chorych pacjentów. Dyrektor zdecydował o wysłaniu pielęgniarek na tzw. postojowe, co wiąże się z obniżeniem wynagrodzeń o jedną trzecią. Dyrektor wystąpił do NFZ z wnioskiem o rekompensatę finansową dla pielęgniarek i położnych. Niestety nic z tego nie wyszło - rozporządzenie nie obejmuje izolatoriów. Dotyczy ono jedynie oddziałów zakaźnych i szpitali jednoimiennych.

Pielęgniarki są rozżalone za brak postojowego

- Nasz Związek od samego początku epidemii COVID-19 podejmował liczne działania na szczeblu centralnym w zakresie zabezpieczenia warunków pracy i płacy naszej grupy zawodowej - mówi Longina Kaczmarska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP). - Działania były podejmowane w kilkudziesięciu obszarach. Możemy wskazać, że od początku marca 2020 roku do chwili obecnej zostało skierowanych do różnych organów administracji państwowej znacznie ponad 100 pism, wystąpień, stanowisk, postulatów itp. Część działań była skuteczna, bowiem albo doprowadziła do zmiany przepisów prawa, bądź powstrzymała zmiany niekorzystne dla naszej grupy zawodowej.  Część działań była skuteczna połowicznie. Niestety, niektóre zmiany zostały wprowadzone „siłowo” przez Rząd RP i MZ, wbrew stanowisku OZZPiP.

Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia

Prawo.pl poprosiło o wypowiedź w tej sprawie NFZ. - Podstawą wypłacenia rekompensaty pracownikom medycznym bezpośrednio zaangażowanym w leczenie pacjentów z COVID-19 jest przesłanie przez placówkę medyczną mającą umowę z Funduszem list personelu, któremu należny jest dodatek, a po ich weryfikacji faktury - wyjaśnia Beata Szczepanek, rzecznik prasowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. - Izolatorium w Busku działało na zasadzie podwykonawstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, z którym  świętokrzyski NFZ ma zawartą taką umowę (placówka prowadząca izolatorium w Busku odrębnej umowy nie zawierała). W związku z tym personel buskiego izolatorium będzie miał przekazane rekompensaty za pośrednictwem Szpitala Wojewódzkiego (z którym rozlicza się Świętokrzyski Oddział Wojewódzki w Kielcach)  niezwłocznie po przedstawieniu przez szpital w Kielcach zweryfikowanej listy pracowników i faktury za wykonane świadczenia (w tym także z buskiej placówki).