Fundacja zapytała grupę pacjentów z polskich ośrodków onkologicznych o to jak radzili sobie przez ostatnie trzy miesiące w zmienionej organizacji systemu ochrony zdrowia. Ze względu na obniżoną odporność pacjenci onkologiczni znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem.

W ankiecie wzięło udział 369 pacjentów w trakcie procesu leczenia, 141 po zakończonym leczeniu i 16 pacjentów pierwszorazowych, którzy właśnie rozpoczęli leczenie. Badanie było anonimowe, dostępne online.

Leczenie pacjentów onkologicznych w czasie epidemii nie wywołało paniki

Wnioski z badania ankietowego zaskoczyły przedstawicieli Fundacji.– Spodziewaliśmy się zgłaszanych przez pacjentów licznych trudności organizacyjnych, klinicznych i emocjonalnych, tymczasem okazało się, że pomimo obciążeń związanych z chorobą nowotworową osoby aktywnie szukające rzetelnych informacji i wsparcia w obliczu trudności funkcjonują, jak na wyjątkowe warunki epidemicznie, zaskakująco sprawnie - mówi Adrianna Sobol, psychoonkolog i członek Zarządu Fundacji OnkoCafe. Podkreśla, że chorzy przestawili się na telekonsultacje.

 


Przedstawiciele Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej zauważają, że respondenci stanowili grupę osób aktywnych i dobrze radzących sobie w internecie. – Zdajemy sobie sprawę, że wnioski z naszego badania nie odzwierciedlają perspektywy wszystkich chorych na raka, niemniej zwróciliśmy uwagę na ważny trend. Pacjent korzystający ze wsparcia i aktywny w procesie leczenia w systemie opieki zdrowotnej funkcjonuje stosunkowo dobrze nawet w obliczu nieprzewidzianych trudności – mówi Anna Kupiecka,  prezes Fundacji OnkoCafe

Leczenie pacjentów onkologicznych w czasie epidemii nie obyło się bez utrudnień

Chociaż 56,6 proc. badanych przyznało, że w związku z epidemią SARS-CoV-2 spotkało się z utrudnieniami w odniesieniu do zaplanowanej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej, to w większości ankietowani dobrze ocenili opiekę ze strony systemu ochrony zdrowia.

Ponad połowa badanych potwierdziła, że zaplanowane konsultacje zostały w ich przypadku zamienione na telekonsultacje. Zmiany w terminach wizyt, odwołane świadczenia, niemożność odebrania badań, niepewność co do dalszego przebiegu terapii to sytuacje, które pacjenci onkologiczni znają z doświadczenia i w związku z czym podobne sytuacje jakie przyniosła epidemia, nie zaskoczyły ich.

– Zaobserwowaliśmy, że pacjenci pozostający w stałej i dobrej komunikacji ze swoim lekarzem, koordynatorem i ośrodkiem, w sytuacji zmian w organizacji opieki zdrowotnej poradzili sobie lepiej od pacjentów niemających stałego kontaktu z personelem i placówką. W ścisłej współpracy z personelem medycznym pacjenci sprawniej i skuteczniej przesuwali termin wizyt lub zmieniali ich formułę na telekonsultacje – mówi Anna Kupiecka.

Niemniej jednak, 37,5 proc. badanych przyznało, że forma wsparcia, z jakiej korzystają obecnie, okazuje się niewystarczająca. Wielu badanych wskazywało na towarzyszące im uczucie frustracji, niepewności i lęku o przyszłość.