W piśmie do ministra zdrowia Dorota Korycińska, prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej (OFO), napisała: „uprzejmie prosimy o podjęcie niezbędnych działań służących zapewnieniu odpowiedniej diagnostyki pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej".

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna i karna za zarażenie koronawirusem >

Leczenie chorych z nowotworami nie działa

Prezes Korycińska wskazuje, że z informacji, przekazanych przez prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego dr hab. Adama Maciejczyka wynika, że paraliż opieki zdrowotnej w związku z pandemią COVID -19 w szczególnym stopniu dotknął pacjentów chorujących na raka, a system nie zapewnia w wystarczającym stopniu opieki osobom z podejrzeniem choroby.

 

W ocenie Federacji kluczowe jest również zapewnienie bezpiecznego transportu do ośrodka dla chorych. Zdaniem pacjentów onkologicznych możliwość dostępu do szpitala onkologicznego jest obecnie uzależniona od możliwości samodzielnego dotarcia do placówki, dochodzi zatem do nierówności.

Czytaj w LEX: Ochrona danych osobowych osób skierowanych na izolację i chorych >

Leczenie chorych z nowotworami bez pilotażu

OFO zwraca ponadto uwagę, że ze względu na sytuację epidemiczną w regionie nie będzie możliwe zebranie danych, na podstawie których ma być oceniana realizacja pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. OFO wnosi zatem do MZ o zawieszenie pilotażu i powrót do tego projektu po unormowaniu się sytuacji związanej z COVID-19.

A pacjenci z nowotworami faktycznie mają utrudniony dostęp do leczenia.

Czytaj w LEX: Poddanie określonej osoby przymusowej kwarantannie podczas epidemii koronawirusa - konsekwencje prawne >

-Wspomagam jak mogę, wypisując im recepty i zwolnienia. Ale ta epidemia i wstrzymanie świadczeń dla innych chorych, nie cierpiących na COVID-19 będzie miało daleko idące konsekwencje - mówi Bożena Janicka.