Od 2020 roku uruchomiona została elektroniczna baza BDO (Baza Danych Odpadowych). To właśnie na niej świadczeniodawcy usług zdrowotnych powinni wpisywać roczne sprawozdania o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami. Zgodnie jednak z nowelizacją ustawy o odpadach w zakresie ewidencji i sprawozdań do BDO  - termin składania sprawozdań w formie papierowej za 2019 rok ustalono do 30 czerwca 2020 roku.

W związku z epidemią COVID-19 miały jednak miejsce kolejne nowelizacje ustawy i zgodnie z aktualnym stanem prawnym: do 31 grudnia 2020 roku dopuszcza się sporządzanie dokumentów  ewidencji  odpadów  w formie papierowej. Co oznacza, że termin składania sprawozdań  o wytwarzanych odpadach medycznych został przesunięty.

 


-W takim przypadku przekazujący odpady sporządza kartę przekazania odpadów w odpowiedniej liczbie egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów - przekazującego, transportującego oraz przejmującego odpady. Zrezygnowano przy tym z obowiązku wstecznego wprowadzenia danych za 2019 rok do BDO, co oznacza że nie będzie obowiązku wprowadzenia do BDO dokumentów ewidencji odpadów sporządzonych w 2019 roku w formie papierowej- zauważa Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Zgodnie z nowymi przepisami do 31 października 2020 roku przesunięto także termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach  i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019, które to świadczeniodawcy za pośrednictwem bazy BDO zobowiązani są przekazać marszałkowi województwa.