W czwartek 23 stycznia Sejm poparł wszystkie poprawki wniesione przez Senat do nowelizacji ustaw: o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Nowe przepisy mają obowiązywać z mocą wsteczną już od 1 stycznia. Dopiero jednak po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw przedsiębiorcy będą mogli zgodnie z prawem prowadzić ewidencję odpadów  zgodnie z wprowadzonymi przez nią zasadami.

 


Kiedy można będzie prowadzić ewidencję papierową

Nowela wprowadza możliwość prowadzenia ewidencji papierowej w przypadku awarii systemu BDO. To oznacza, że awaria internetu czy ePUAP nie uzasadnia prowadzenia papierowa ewidencji.  Tymczasem, aby się uwierzytelnić w BDO, trzeba mieć dostęp do profilu zaufanego czy banku. Ponadto po usunięciu awarii będzie trzeba dane z art papierowych wnieść niezwłocznie do BDO. Z kolei prowadzenie papierowej ewidencja zamiast elektronicznej do 30 czerwca 2020 roku jest dopuszczone, ale na takich samych zasadach jak elektroniczna. Oznacza to, że karty przekazania odpadów (KPO) muszą być wydane do każdego transportu. Do noweli dołączono wzory papierowych KPO. Ponadto cała dokumentacja papierowa będzie musiała być wprowadzona do BDO do końca lipca 2020 roku. Za nie przeniesienie danych z papierowych KPO będą groziły sankcje.


Do kiedy sprawozdania

Ponadto zgodnie z poprawkami Senatu wydłużono terminy sprawozdawczości za 2019 rok prowadzonej przez przedsiębiorców, gminy, marszałków województw oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Co do zasady dla przedsiębiorców zaproponowano przesunięcie terminu składania sprawozdań za rok 2019 do 30 czerwca 2020 rok. 

 

Sprawdź w LEX:
Czy od 1 stycznia przekazując odpady z PSZOKu do RIPOKu musimy generować w BDO Kartę przekazania odpadów? >
Czy firma prowadząca montaż paneli fotowoltaicznych oraz lamp solarnych powinna się zarejestrować do BDO? >