We wtorek 14 stycznia senacka Komisja Środowiska na posiedzeniu 14 stycznia 2020 r. rozpatrzyła nowelizację ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W trakcie zgłoszono istotne poprawki, zwłaszcza dotyczące sprawozdawczości. Ustawa jest już w porządku obrad rozpoczynającego się w środę 15 stycznia posiedzenia Sejmu, ale może do niego jeszcze trafić.

 

Co chcą zmienić senatorowie

Komisja jest za wprowadzeniem obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej bądź elektronicznej prowadzonej poza BDO w przypadku awarii rejestru. Posłowie wprowadzili tylko taką możliwość - a zatem byłoby to rozwiązanie fakultatywne. Podczas posiedzenia w senacie pojawiła się jednak jeszcze ważniejsza poprawka dotycząca wydłużenia terminów sprawozdawczości za 2019 rok prowadzonej przez przedsiębiorców, gminy, marszałków województw oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Co do zasady zaproponowano przesunięcie terminu składania sprawozdań za rok 2019 do 30 czerwca 2020 - tutaj możesz pobrać treść zgłoszonych poprawek. Obiecano również wprowadzenie możliwość składania sprawozdań poprzez API. To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców. O tym, że resort klimatu nie rozumie, że sprawozdania mogą sprawić im duży problem pisaliśmy 9 stycznia w Prawo.pl, gdy ustawa była jeszcze w Sejmie.

Czytaj też: Wydłużenie papierowej ewidencji odpadów nie rozwiązuje wszystkich problemów z BDO

Przedsiębiorcy walczą jeszcze o karty zbiorcze

Adam Małyszko, prezes Stowarzyszenia Recyklingu Samochodów FORS przekonywał też Ireneusza Zyska, wiceministra klimatu, który był obecny na posiedzeniu, do przywrócenie dla niektórych kodów odpadów zbiorczej (miesięcznej) karty przekazania odpadów. Zdaniem prezesa FORS jest na to duża szansa.

Jeśli Senat poprze poprawki, ustawa wróci do Sejmu, który może się nią zająć najwcześniej 22 stycznia 2020 r. Tak więc na możliwość prowadzenia kart przekazania odpadów w wersji papierowej trzeba będzie poczekać najprawdopodobniej do końca stycznia.

Sprawdź w LEX: Czy mały sklep, w którym sprzedawane produkty pakowane są nieodpłatnie w papier w celu zabezpieczenia produktu przed zniszczeniem podlega pod wpis w rejestrze BDO? >