Szpital w Giżycku zawiesił od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 działalność oddziału pediatrycznego....
Magdalena Okoniewska
02.01.2018
1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, która pobierana...
Magdalena Okoniewska
02.01.2018
Kolejne trzy szpitale otrzymały akredytacje przyznawane przez Centrum Monitorowania Jakości w...
Magdalena Okoniewska
02.01.2018
Od 1 stycznia 2018 roku uległa zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy. Obecnie wynosi ona...
Magdalena Okoniewska
02.01.2018
Instytut Żywności i Żywienia od grudnia 2017 roku oferuje bezpłatny dostęp do konsultacji...
Magdalena Okoniewska
02.01.2018
Lekarz pediatra, będący lekarzem POZ ma prawo do udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
02.01.2018
Jeżeli osoby nieubezpieczone znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, są pacjentami...
Pietraszewska-Macheta Agnieszka
02.01.2018
Szpital co do zasady ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną rodzicowi dziecka o ile jego...
Łokaj Maciej
02.01.2018
Rok 2018 przyniesie wiele zmian w zakresie przepisów dotyczących ochrony zdrowia, są one ważne...
Łokaj Maciej
02.01.2018
11 stycznia 2018 roku wejdą w życie przepisy dotyczące standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej...
Magdalena Okoniewska
01.01.2018
30 grudnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń...
01.01.2018
Jeden z pacjentów podpalił łóżko w szpitalu w Głuchołazach, co spowodowało pożar w części budynku....
01.01.2018
W roku 2018 wchodzi w życie wiele znaczących zmian w przepisach dotyczących ochrony zdrowia. Do...
Magdalena Okoniewska
01.01.2018
1 stycznia 2018 weszła w życie nowa lista leków refundowanych. Znajduje się na niej 88 nowych...
Magdalena Okoniewska
01.01.2018
Minister zdrowia opublikował rozporządzenie w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru...
Magdalena Okoniewska
31.12.2017
Z danych zawartych w raporcie GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 roku” wynika, że czas dotarcia...
Magdalena Okoniewska
31.12.2017
Spożywany często w Sylwestra w nadmiarze alkohol wchodzi w niebezpieczne interakcje z większością...
30.12.2017
Słupsk w 2018 roku opracuje program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom...
30.12.2017
Mijający rok 2017 w służbie zdrowia przyniósł między innymi ustawowe zagwarantowanie wzrostu...
PAP
30.12.2017
W najbliższą środę, 3 stycznia 2018 roku, odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie sejmowej komisji...
Magdalena Okoniewska
29.12.2017
Od 1 stycznia 2018 roku ulegną zmianie przepisy dotyczące wymagań w zakresie endoprotezoplastyki...
Magdalena Okoniewska
29.12.2017
Z powodu wypowiadania przez lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów klauzuli opt-out szpitale...
Magdalena Okoniewska
29.12.2017
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o przygotowaniu i opublikowaniu kolejnych map potrzeb...
Magdalena Okoniewska
29.12.2017
Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do ministra zdrowia w sprawie zwiększenia dostępności do...
29.12.2017
1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 24...
Magdalena Okoniewska
28.12.2017
28 grudnia 2017 roku podpisano umowy o łącznej wartości ponad 250 mln zł, które dotyczą...
Magdalena Okoniewska
28.12.2017
Kolejny szpital zamyka oddział z powodu braku lekarzy. Tuż przed świętami szpital powiatowy w...
Magdalena Okoniewska
28.12.2017
27 grudnia 2017 roku opublikowana została w Dzienniku Ustaw RP nowelizacja ustawy z 24 listopada...
Magdalena Okoniewska
28.12.2017
28 grudnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 18 grudnia 2017 roku w...
Magdalena Okoniewska
28.12.2017
1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie część przepisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4...
Magdalena Okoniewska
28.12.2017