CSIOZ podkreśla, że zbliżający się okres przejścia na e-receptę coraz bardziej mobilizuje pracowników medycznych do wystawiania e-recept i rozpoczynania swojej przygody z e-skierowaniem.

- W październiku przeprowadziliśmy przeszło 140 szkoleń w ponad 90 miejscowościach - podaje instytucja. - Na spotkaniach poza tematem przewodnim, którym jest e-recepta padają również pytania odnośnie e-skierowania. Szczególne zainteresowanie budzi postać nowego wydruku informacyjnego.

Większość aptek gotowa do realizacji e-recept - czytaj tutaj>>

Nowy wzór wydruku skierowania

CSIOZ w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia opracowało wydruk informacyjny, który pozwoli na realizację świadczeń zarówno w postaci elektronicznej, jak i w postaci tradycyjnego skierowania papierowego. Aby na podstawie takiego wydruku informacyjnego można było zrealizować świadczenie w formie tradycyjnej, niezbędne jest opatrzenie go podpisem lekarza wystawiającego.

 

Kiedy recepta papierowa

Na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia opublikowano broszurę – instrukcję pt. "Wystawianie i realizacja e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1) - instrukcja". Skierowana jest ona zarówno do lekarzy, jak i do aptek. Publikacja omawia jak zrealizować receptę elektroniczną w warunkach awarii systemu P1.

W rozdziale pierwszym "wystawianie E- recept", w pkt. 1 wymienione są w dwóch podpunktach sytuacje, kiedy lekarz może wystawić receptę w postaci papierowej. Reguluje to art.95 b ustawy Prawo farmaceutyczne. Pierwszą przesłanką uprawniającą lekarza do wystawienia recepty papierowej jest sytuacja braku dostępu do systemu P1. W pkt. 2 autorzy broszury próbując podsumować informacje zawarte w pkt.1 stwierdzili "tym samym w razie awarii systemu e-zdrowie (p1)  receptę wystawia się w postaci papierowej".

- To zdanie wymaga komentarza, który sprowadza się do powtórzenia tego, co autorzy napisali zdanie wcześniej- że przesłanką wystawienia recepty papierowej nie musi być awaria systemu e- zdrowie, ale brak dostępu do tego systemu - podkreśla Andrzej Cisło, przewodniczący zespołu ds. EDM i wiceprezes NRL. - Różnica jest zasadnicza, gdyż brak dostępu obejmuje w oczywisty sposób awarię systemu, ale również każdą inną przeszkodę, która czyni niemożliwym dostęp lekarza lub programu gabinetowego do systemu. Może to być np.: brak zasilania prądem poradni, awaria sieci internetowej, brak zasięgu lub  zawieszenie usługi łącza internetowego ze strony dostawcy, awaria systemu teleinformatycznego poradni.

Jak podkreśla Cisło ustawodawca najwyraźniej zróżnicował powinności dwóch typów usługodawców (PWDL i aptek), obligując lekarzy do wystawiania recept papierowych w przypadku braku dostępu do systemu P1 (art.95b ust.2 pkt.1 ustawy Prawo farmaceutyczne),
apteki do określonego sposobu realizacji e-recepty w przypadku awarii systemu P1 (art.96 ust.1a tej samej ustawy).

Co ma zrobić apteka w razie awarii?

Rozdział drugi publikacji CSIOZ zawiera informacje o postępowaniu apteki właśnie na wypadek awarii systemu e- zdrowia. - Warto zauważyć, że w przypadku awarii systemu P1 niemożliwa będzie realizacja recepty, której wydruku pacjent nie otrzymał, gdyż informację o recepcie może mieć przesłaną na telefon wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent otrzyma SMS z czterocyfrowym kodem dostępowym) - podkreśla Cisło.