Ministerstwo zdrowia chce doprecyzować kwestię terminu realizacji recept w postaci elektronicznej i proponuje dodanie do obowiązującego rozporządzenia przepisu mówiącego, że osoba uprawniona może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji, nie dłuższy niż 365 dni, kierując się aktualną wiedzą medyczną. Natomiast w przypadku braku takiego oznaczenia, termin realizacji recepty w postaci elektronicznej wynosić będzie 30 dni od daty jej wystawienia.

Czytaj: Milion wystawionych e-recept>>
 

W uzasadnieniu do nowelizacji resort wskazuje, że wprowadzane rozwiązanie nie jest sprzeczne z systemem demokratycznego państwa prawnego, nie narusza interesów obywateli i nie nakłada na nich dodatkowych obowiązków, gdyż wprowadzona regulacja będzie miała w chwili obecnej wpływ wyłącznie na osoby upoważnione do wystawiania recept, których działanie będzie miało charakter fakultatywny.