W piątek Sejm uchwalił tzw. o ustawę o wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia.  To pakiet zmian w 18 ustawach, m.in. o zawodach lekarza, o systemie ubezpieczeń społecznych, o prawach pacjenta, o systemie informacji w ochronie zdrowia czy w prawie farmaceutycznym. Za jej sprawą Internetowe Konto Pacjenta zyska wiele nowych funkcji, e-recepty będą dłużej ważne, a lekarze zyskają kilka ułatwień. Większość nowych przepisów ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. Teraa ustawa trafido Senatu. 

 

Lekarz specjalista wystawi receptę 75+

Nowelizacja wprowadza też spore zmiany w wystawianiu recept. Przede wszystkim wydłuża okres realizacji e-recepty z 30 do 365 dni. Będzie mógł ją wystawić także asystent lekarza. Zwiększy się też grono lekarzy mających prawo wypisać leki dla osób 75+.  Pacjenci otrzymają receptę 75+ także podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala. Dzięki wprowadzanym zmianom e-recepta będzie spełniała wymogi e-recepty transgranicznej. Dzięki temu e-recepta wystawiona w Polsce będzie mogła zostać zrealizowana w innych krajach Unii oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinie.  

Czytaj też: Leki bez recepty w aptece nie tylko dla konsumentów

 


Ułatwienia dla lekarzy

Ustawa wprowadza też ułatwienia dla lekarzy. W systemie informatycznym pojawi się narzędzie, pomagające określić poziom refundacji, o co postulowało środowisko medyczne. To ułatwi wystawianie e-recept. Na podstawie wskazania refundacyjnego przy pomocy słownika platforma P1 określi automatycznie poziom odpłatności.  Wprowadzono też dodatkowe uprawnienia dla asystentów medycznych. Każdy lekarz może w rejestrze asystentów medycznych upoważnić swoich pracowników do tego, by w jego imieniu wystawiali e-zwolnienia lekarskie. Taka możliwość dotyczy też e-recept i e-skierowania.
Resort rozszerza także katalog osób objętych receptami pro familia na osoby pozostające we wspólnym pożyciu i dalszych członków rodziny.

IPK bramką do wielu usług

Od 2018 r. każdy może mieć dostęp do Internetowego Konto Pacjenta (IKP) za pośrednictwem strony www.pacjent.gov.pl. By się zalogować do swojego konta, trzeba mieć Profil Zaufany lub e-dowód. Obecnie na IPK można poznać historię wizyt finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), sprawdzić,  jakie e-recepty zostały wystawione i zrealizowanych, także te tradycyjne, zapisać się na wizytę do lekarza - to na razie pilotaż, nie dotyczy więc wszystkich placówek.
Czytaj więcej o Internetowym Kncie Pacjenta >>  Za sprawą uchwalonej ustawy znacznie zwiększy się liczba funkcjonalności IKP.  Przez internet będzie można:

  • złożyć deklarację  wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
  • mieć dostęp do listy placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ i udzielanych przez nie  świadczeniach;
  • złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
  • mieć dostęp do informacji o wycofanych z obrotu produktach leczniczych lub wyrobach medycznych, jeżeli zostały one przepisane na podstawie recepty w postaci elektronicznej lub przez niego nabyte;
  • złożyć wniosek lub skargę do Rzecznika Praw Pacjenta, ministra właściwego do spraw zdrowia oraz  NFZ;
  • mieć dostęp do informacji dopasowanych do potrzeb, np. oferty programów profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych.
  • wypełnić ankietę dotyczącą oceny jakości  świadczeń.  

 

Dzięki nowelizacji w placówce POZ będzie można też potwierdzić profil zaufany (PZ). Wniosek o profil składa się przez internet, ale trzeba go potem potwierdzić w punktach wskazanych przez ustawodawcę - pracownik takiego punktu prosi o okazanie dowodu tożsamości. Dopiero po potwierdzeniu można skutecznie korzystać z PZ w tym zalogować się do IPK. Za sprawą noweli, będzie można to zrobić w przychodni. 

Poza tym stworzona zostanie specjalna mapa, na której każdy pacjent online będzie mógł sprawdzić, gdzie jest najbliższy SOR albo izba przyjęć. Gdy Główny Inspektor Farmaceutyczny wyda decyzję o wycofaniu jakiegoś leku z obrotu, pacjenci będą mogli otrzymać SMS-a, e-maila lub powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece.

Oprócz tego Ministerstwo Zdrowia chce wykorzystać potencjał e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. - Chemy, że żeby e-dowód pozwolił uzyskać w aptece dostęp do informacji o wszystkich e-receptach wystawionych na danego pacjenta - tłumaczył Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie. To pozwoli zrealizować każdą e-receptę w dowolny miejscu i czasie. Nowe IKP umożliwi też rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel i będzie dostępne na urządzeniu mobilnym. Na poszerzenie funkcjonalności IPK rząd chce przeznaczyć 150 milionów złotych w latach 2020-2022, czyli co roku po 50 milionów złotych.

Teraz ustawa trafi do Senatu. Jego najbliższe posiedzenie ma rozpocząć się 31 lipca i potrwać do 2 sierpnia.